• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Youtube

 

dsc00646 Световен ден на ходенето
dsc00646 Обедно меню за ученическия стол за периода 05.10.2020 г. до 09.10.2020 г.
dsc00646 Обедно меню за ученическия стол за периода 28.09.2020 г. до 02.10.2020 г.
dsc00646 Обедно меню за ученическия стол за периода 21.09.2020 г. до 25.09.2020 г.
СКЪПИ УЧЕНИЦИ,
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ ДАРИХТЕ КНИГА!
БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ ДАРИХТЕ ЗНАНИЯ, ЕМОЦИИ И РАДОСТ!
dsc00646 Адрес за първия учебен ден от народния представител Радослава Чеканска
dsc00646 Поздравителен адрес от народния представител Кирил Калфин
dsc00646 Поздравителен адрес от началника на РУО – Кюстендил Мая Стойчева – Николова по повод началото на учебната 2020/2021 година
dsc00646 Поздравителен адрес от г-жа Милена Дамянова – председател на Комисията по образованието и науката в 44-ото Народно събрание
dsc00646 Поздравителен адрес от Областния управител на Кюстендил г-н Виктор Янев
dsc00646 Родителската среща ще се проведе на 16.09. от 17,30 ч. в класните стаи само за ПГ, 1, 5 и 8 клас!За останалите класове класните ръководители ще предоставят на родителите информация чрез учениците.                 

Важни съобщения, училищна документация, графици и други материали са публикувани на електронната страница на училището.

dsc00646 Купони за ученическия стол ще се продават на входа му, от страната на ул. „Васил Левски“ ( срещу аптеката).
dsc00646 Седмично меню на ученическия стол за периода от 16.09.2020 г. до 18.09.2020 г.
dsc00646 Материали на Държавната агенция за закрила на детето и Асоциация „Родител“ за 12 идеи за родители в КОВИД КРИЗА
dsc00646 Материали на Държавната агенция за закрила на детето и Асоциация „Родител“ за безопасен интернет
dsc00646 КЛАСНИ СТАИ
dsc00646 УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, СКЪПИ УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЛИ И ГОСТИ,
Петнадесети септември е денят, в който по традиция се открива учебната година в България. Ден – тържествен и незабравим за всички нас.
Предвид епидемичната обстановка и с цел създаване на максимално безрискова среда този 15 септември ще бъде малко по-различен – тържествено учебната година ще бъде открита за ПГ, I, V и VIII клас от 9,00 в двора на училището.
За учениците от II-IV клас – начален час: 9,30 – в класните стаи;
За учениците от VI-VII клас – начален час: 10,00 – в класните стаи;
За учениците от IX-XII клас – начален час 10,30 в класните стаи.
Откриването и тържествения час на класа ще бъдат проведени съгласно здравните предписания и съобразно мерките за безопасност в условията на епидемичната обстановка.
• На 15.09.2020 г. училищните автобуси ще вземат учениците по следния график:
 Тополница – 7,50 ч.; Дяково – 8,10 ч.; Блатино – 8,20 ч. ; Пиперево -8,30 ч.
 Бистрица – 8,15 ч.
 Джерман -8,15 ч.
 Червен брег -8,15 ч.;
 Палатово- 8,10 ч.
 Баланово -8,20 ч.
 Тръгване от училището към население места в 11,30 ч.
• От 16.09.2020 г. автобусите ще се движат по следния график:
 Тополница – 6,55 ч.; Дяково – 7,10 ч.; Блатино – 7,20 ч. ; Пиперево – 7,30 ч.
 Бистрица – 7,30 ч.
 Джерман – 7,30 ч.
 Червен брег – 7,30 ч.;
 Палатово- 7,20 ч.
 Баланово -7,30 ч.
dsc00646 УЧЕБНИЦИ ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП 2020/2021 г.
dsc00646 Обява за свободни работни места
dsc00646 Линкове към помощни материали за училища и родители
dsc00646 Обява за едно свободно място за паралелка с Профил «Чужди езици», Испански с английски език»
dsc00646 „Подари книга вместо цветя“
dsc00646 Национална кампания „Купи 1 книга. Дари я на своето училище”
dsc00646 СПИСЪК НА ЗАПИСАНИТЕ УЧЕНИЦИ, Профил Чужди езици – Английски с испански език
dsc00646 СПИСЪК НА ЗАПИСАНИТЕ УЧЕНИЦИ, Профил Чужди езици – Испански с английски език
dsc00646 КЛАСИРАНИ НА ТРЕТИ ЕТАП, Профил Чужди езици – Английски с испански език
dsc00646

ЗАПОЧНА ПРИЕМЪТ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПОМОЩТА ЗА БЪДЕЩИТЕ ОСМОКЛАСНИЦИ

До 15 октомври семействата, чиито деца ще бъдат осмокласници през идната учебна година, могат да кандидатстват за получаване на помощ в размер на 250 лв. Със средствата може да се покрият част от разходите преди старта на първия гимназиален етап – за дрехи, учебници или други ученически пособия.
Заявления се подават на място в дирекция „Социално подпомагане“, по пощата или с електронен подпис в Системата за сигурно електронно връчване. Хората, които желаят, могат да изтеглят предварително необходимите документи от адрес: https://asp.government.bg/bg/deynosti/sotsialno-podpomagane/sotsialni-pomoshti (Заявление-декларация по чл.12А).
За да бъде отпусната еднократната помощ, средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца трябва да е по-нисък или равен на 450 лв. Средствата са обвързани с посещение на държавно или общинско училище и ще се изплащат на два пъти – след влизане в сила на заповедта за отпускането им и в началото на втория учебен срок. Ако детето не бъде записано за втория срок или в рамките на месец натрупа 5 неизвинени отсъствия, семейството трябва да върне парите. Помощта ще се отпуска без доходен тест за деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и за деца, настанени в семейства на роднини и близки и приемни семейства.

dsc00646 КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА СВОБОДНИТЕ МЕСТА НА ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ:
24 и 27 юли в ОУ „Христаки Павлович“, град Дупница
Задължително да се носи свидетелство за завършено основно образование – оригинал!
dsc00646 ЗАПИСАНИ НА ПЪРВИ И ВТОРИ ЕТАП, Профил Чужди езици – Английски с испански език
dsc00646 ЗАПИСАНИ НА ПЪРВИ И ВТОРИ ЕТАП, Профил Чужди езици – Испански с английски език
 21.07.2020г. Обявление за откриване на процедура
dsc00646 КЛАСИРАНИ НА ВТОРИ ЕТАП, Профил Чужди езици – Английски с испански език
dsc00646 КЛАСИРАНИ НА ВТОРИ ЕТАП, Профил Чужди езици – Испански с английски език
dsc00646 КЛАСИРАНИ НА ВТОРИ ЕТАП ЗАПИСВАНЕ:
21 и 22 юли 2020 г.
От 8,00 до 18,00 ч. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
Свидетелство за завършено основно образование – оригинал!!!
Заявление за записване – по образец
Заявление за избираеми учебни часове – по образец
Удостоверение за преместване – изисква се служебно!
dsc00646 ЗАПИСАНИ УЧЕНИЦИ В ОСМИ КЛАСЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА                                                  

Обявяване на списъци с приетите на втори етап: 20.07.2020 г.   

Записване: 21 и 22 юли 2020 г. от 8,00 до 18,00 ч.

dsc00646 С П И С Ъ К на записаните ученици на първи етап от класиране
Eтап 1, Профил Чужди езици – Английски с испански език
dsc00646 С П И С Ъ К на записаните ученици на първи етап от класиране
Eтап 1, Профил Чужди езици – Испански с английски език
dsc00646 Eтап 1, Профил;Чужди езици; Испански с английски език
dsc00646 Eтап 1, Профил;Чужди езици; Английски с испански език
.
dsc00646 Приетите в СЕУ „Св. П Хилендарски“ в 8 клас не е необходимо да носят удостоверения за преместване. Те ще бъдат изискани служебно.
dsc00646 КЛАСИРАНИ НА ПЪРВИ ЕТАП                                                              

ЗАПИСВАНЕ:

14, 15 и 16 юли 2020 г.

От 8,00 до 18,00 ч.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

Свидетелство за завършено основно образование – оригинал!!!

Заявление за записване – по образец

Заявление за избираеми учебни часове – по образец

Удостоверение за преместване – изисква се служебно!

dsc00646 С Ъ О Б Щ Е Н И Е    На 29 и 30 юни 2020 г. (понеделник и вторник) от 8,00 до 12,00 ч. в ученическия стол родителите могат да получат сумите от неизползваните закупени купони за обяд.                                                              

От ръководството на „Ученическо хранене“ ЕООД

dsc00646 УКАЗАНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В СРЕДНИТЕ УЧИЛИЩА
dsc00646 Г Р А Ф И К за записване на класираните ученици в осми клас за учебната 2020/2021 година
dsc00646 Заповед на кмета за къпането и плуването в неохраняемите водни площи-язовири, канали, малки водоеми и други водохранилища на територията на Община Дупница
dsc00646 Инструктаж за ученика от VІІ клас за НВО
dsc00646 На 15.06.2020 г. ( понеделник) и на 17.06.2020 г. (сряда) училищните автобуси от Бистрица, Пиперево, Червен брег и Джерман ще пътуват за учениците от VІІ клас. Тръгване от съответните населени места в 7.30 часа.
dsc00646 В СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“ няма свободни места за І клас след първо класиране.
dsc00646 Анкета относно храненето в общинските училища
dsc00646 Класирани на първи етап за първи клас за учебната 2020/2021 година
dsc00646 ГРАФИК ЗА ЗАПИСВАНЕ НА КЛАСИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ НА ПЪРВИ ЕТАП ЗА ПЪРВИ КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА
dsc00646 На 01.06.2020 г. (понеделник) учениците, които имат учебни занятия по предметите, преподавани от следните учители, няма да имат часове в Teams:
1. Анета Трайкова
2. Бойка Богомилова;
3. Валентина Богатинова;
4. Димитринка Бонева;
5. Донка Тодорова;
6. Даниела Андонова                                                                                  

На 03.06.2020 г. (сряда) учениците, които имат учебни занятия по предметите, преподавани от следните учители, няма да имат часове в Teams:
1. Донка Тодорова;
2. Илияна Велинова;
3. Марияна Бояджиева;
4. Явор Виделов

5. Анелия Йорданова
6. Георги Янев
7. Наташа Тодорова
8. Даниела Петрова
 
 

На 04.06.2020 г. (четвъртък) учениците, които имат учебни занятия по предметите, преподавани от следните учители, няма да имат часове в Teams:
1. Даниела Андонова;
2. Златинка Джаджарова;
3. Йорданка Янкова
В Teams учениците ще имат публикувани задачи или проекти по предметите, по които преподават отсъстващите учители за съответните дни.

dsc00646 Информация за летните ваканционни дейности – 2020 г.
dsc00646 Статия в сайта на ПП „Рилски манастир“ на ученици от СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“
dsc00646 Заповед на директора на СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“, град Дупница за обявяване на 24 май за неучебен и неработен
dsc00646 Онлайн театри
dsc00646

Поздрав от учениците в СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“, град Дупница за всички български учители, ученици и просветители по случай Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост!

24 май идва с блясъка на своята тържественост, пренесъл възрожденския си дух през вековете, утвърдил се, като най-светлия, най-съкровения, най-българския празник. Това е денят на буквите, на просветата, на духа. Честит празник!

dsc00646 Скъпи родители, започна подаването на заявления за първи клас и подготвителна група за учебната 2020/2021 година. Заявлението за класиране се подава на ел. поща: seu_priem1_pg@abv.bg в сканиран вид с подпис или в канцеларията на училището лично – ІІ етаж – всеки работен ден от 8,00 до 17,00 ч. Образци за заявления за първи клас и подготвителна група може да изтеглите от постраниците подготвителна група и прием първи клас на страница прием на сайта на училището.
dsc00646 ОТВОРЕНО ПИСМО ДО РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦАТА, ПОЛУЧАВАЩИ ПРОДУКТИ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ СХЕМИ „УЧИЛИЩЕН ПЛОД“ И „УЧИЛИЩНО МЛЯКО“
dsc00646 Месец май- Месец на българското образование
dsc00646 Заповед на министъра на здравеопазването от 10.04.2020 г.
dsc00646 Заявленията за НВО за 7 и 10 клас се подават най- късно до 10.04 -16.00 ч. Отнася се за изпитите пожелание. За учениците от 7 клас за полагане на изпит по чужд език (английски), а за 10 клас за изпит по чужд език и изпит по информационни технологии.
dsc00646 Заповед на МОН за пролетната ваканция
dsc00646 Национално външно оценяване в 10 клас по чужд език и по информационни технологии е по желание. Чужд език – ученикът избира един от изучаваните – английски или испански език. За 10 а – английски език – ниво В 1; испански език – ниво А 2. За 10 б клас – испански език – ниво В 1; английски език – ниво А 2. НВО по чужд език е на 17 юни от 8,00 ч. НВО по информационни технологии е в периода 15 – 19 юни по график. Заявленията се подават он-лайн в периода 6 – 8 април, удължен до 10 април – в сканиран вид на ел. поща на училището : souphd@abv.bg
Образец на заявление по чужд езикОбразец на заявление по информационни технологии
dsc00646 Срокът за подаване на заявлението за полагане на изпит по чужд език (английски език) е от 6 до 8 април, удължен до 10 април. Изпитът е по желание. Заявлението се подава он-лайн – попълнено и сканирано на ел. поща н училището: souphd@abv.bg
Изпитът е на 17 юни 2020 г. от 9,00 ч.Образец на заявление
dsc00646 Заповед на директора на СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“ за удължанане на срока за преустановяване на учебния процес в училище до 12.04.2020 г. включително
dsc00646 Заповед на министъра на здравеопазването за удължаване на срока за въведените противоепидемични мерки до 12.04.2020 г. включително
dsc00646 ОБРЪЩЕНИЕ НА РЪКОВОДСТВОТО НА СЕУ „СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“, ГРАД ДУПНИЦАУВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ, Във връзка с въведеното извънредно положение и необходимостта от осигуряване на обучение от разстояние, непрекъснато партньорство и комуникация,  Ви уверяваме, че  с общи усилия в СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“, град Дупница, се осъществява обучение в изцяло виртуална  среда.Избраните от екипа на училището електронни ресурси не възпрепятстват успешното протичане на учебните часове. Информацията стига до учениците по различни начини –  чрез образователните платформи: ZOOM, Google Classroom,  Виртуалната класна стая на Аdminplus (която в момента се надгражда) и др., чрез затворени фейсбук групи, групи на класовете в Messenger, Viber, споделени пощи  в abv  и други. МОН даде възможност всяко училище да организира дистанционно обучение, както намери за добре. Учителите сами решиха как да осъществяват обучението, защото всеки учебен предмет има своя специфика и изисква различни приложения. Много от колегите преподават не само на една паралелка, а в много класове, дори по няколко предмета. Засега указанието на МОН е обучението да е свързано с консултации, затвърждаване, надграждане и допълнителна работа.Благодарност на родителите, които заявиха готовност да помагат, отделиха време, за да подкрепят децата си и да застанат до учителите в организацията в създалата се извънредна ситуация! Когато благодарностите идват от Вас, родителите, значи сме в правилната посока! Може би не всичко върви гладко, но заедно ще се справим! Молим ви да проявите разбиране, ако има технически проблеми с връзката с платформите. Поддържаме връзка с администраторите.Благодарност на учителите, които полагат огромен труд и направиха възможно всичко това да се случи! Благодарим Ви за създадената организация за обучение на учениците в тези дни на извънредно положение.Бъдете живи и здрави! Мислете позитивно! Заедно можем повече!
dsc00646 ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ(Обучението ще се провежда съгласно седмичното разписание)
dsc00646 Уважаеми родители,
Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България.
Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек.
Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес.
Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието. Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва.
Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на Вашето училище. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат използвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация. Подходящи са и електронните варианти на учебници, електронно четимите учебници, както и електронните ресурси на редица доставчици.
Комуникацията е възможна и чрез електронните дневници, електронна поща, социални мрежи и други, при което на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнения.
Един от положителните резултати на дигитализацията е подобреният обмен на информация между учители и родители. Тя позволява да се засилят процесите на двупосочна комуникация, което ще подобри взаимоотношенията между семействата и училището, ще внесе повече разбиране и толерантност.
За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:
• Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;
• Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;
• Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет;
• Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят;
Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели:
• Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им.
• Насърчавайте детето да бъде активно.
• Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние.
• Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ
• Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници.
• Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.
Нека бъдем добронамерени, сплотени и да си сътрудничим в името на най-добрия интерес на детето.
dsc00646 ЗА П О В Е Д
№ 1323
Дупница, 13.03.2020 г.
На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО, чл. 31, ал. 1, т. 2 от Наредба № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването във връзка с чл. 105, ал. 5 от ЗПУО относно обявено извънредно положение и препоръки на Националния оперативен щаб в Р България
о п р е д е л я м
преустановяване на учебния процес в училище в периода 16.03.2020 г. – 29.03.2020 г. (включително)
Учебните занятия да се възобновят на 30.03.2020 г. (понеделник) със седмичното разписание за понеделник, в случай, че няма други разпореждания.
Учениците се обучават дистанционно по указания на учителите по съответните предмети.
Забранява се на учениците в посочения период да се събират на групи, да участват в групови мероприятия, да посещават спортни и културни събития.
Учителите могат да ползват ресурсите на училището при спазване на епидемиологичните изисквания и мерки по тяхна преценка. Контрол за провеждане на дистанционно обучение се осъществява чрез Механизъм за отчетност на извършената работа в условията на извънредно положение. В случай, че не провеждат дистанционно обучение, ползват платен или неплатен отпуск. С учениците, с които не може да се осъществи дистанционно обучение, след възстановяване на учебните занятия в училище, да се акцентира върху допълнителна работа и консултации.
2
При необходимост учебното съдържание да бъде преструктурирано от учителите при спазване изискванията на чл. 9а от Наредба № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка, а именно: Учителят самостоятелно планира дидактическата си работа за практическото изпълнение на заложените цели на обучението и за постигане на очакваните резултати в съответната учебна програма за придобиване на общообразователната подготовка в съответствие с предвидените учебни часове по учебен план.
Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички ученици, служители и родители в СЕУ „Св. Паисий Хилендарски”, град Дупница.
ВИОЛЕТА ИНКЬОВА
Директор на СЕУ „Св. Паисий Хилендарски”, гр. Дупница
dsc00646 ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВООПАЗВАНЕТО ЗА ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ
dsc00646 МЕХАНИЗЪМ ЗА ОТЧЕТНОСТ НА ИЗВЪРШЕНАТА РАБОТА В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ ПО ЗАПОВЕД № РД-01-124/13.03.2020 г. В СЕУ „СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ ГРАД ДУПНИЦА
ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ
dsc00646 Обедно меню на училищния стол от 02.03.2020 г. до 06.03.2020 г.
dsc00646 Обедно меню на училищния стол от 09.03.2020 г. до 13.03.2020 г.
82893956_600402300536013_7943125724246835200_n ДУПНИЦА – МИНАЛО, НАСТОЯЩЕ, БЪДЕЩЕМладшите посланици на ЕП от СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Дупница отбелязаха 142-та годишнина от освобождението на града от турско робство.На организираната среща учениците, членове на Клуб „Историка“ и младши посланици на ЕП, разказаха паметните събития от далечната 1878 г.; представиха своя поглед за съвременна Дупница и дебатираха въпросите за бъдещето на младите хора в града.Срещата започна с откриването на напълно обновения информационен кът в училището. Мотото на ЕС „Единни в многообразието“ е изписано на езиците, които се изучават, а именно – английски, испански и немски. На информационни табла са представени основните акценти в дейността на младшите посланици през тази година, свързани с вземането на решения и работата на ЕП; европейските ценности; обучение и реализация и др.Събитията от далечната 1878 г. представи мл. посланик Магдалена Стоянова от XI клас. Директорът на Историческия музей Анелия Геренска показа на учениците уникални документи и снимки, собственост на музея: единствената запазена оригинална снимка на майор Орлински – освободителят на Дупница, както и първото издание от 1924 г. на спомените на Никола Лазарков, местен краевед и съвременник на събитията.Познаването на миналото е мост към настоящето. Мл. посланици Венета Владкова, Ванеса Маврова и Доника Карабельова представиха съвременния град – такъв, какъвто го виждат младите хора, с всички негови положителни страни и недостатъци, проблеми и успехи. Тук се разгоря дебат с представителя на Община Дупница, г-н Тодор Петков, относно усилията на местната власт да превърне града в привлекателно място за младежите, представяйки проектите и визията на Общината за следващите няколко години. В разговора се включи и г-жа Мая Стойчева, началник на РУО – гр. Кюстендил, която изрази своето задоволство от активността на учениците, познаващи миналото на града, настоящето му и вълнуващи се от неговото бъдеще. „Промяната е в ръцете на младите хора“ –  Младшите посланици си обещаха, че тези финални думи ще станат мото на цялостната им дейност.
dsc00646 Шествието по повод 142 години от Освобождението на град Дупница, което ще се състои на 12 януари (неделя) от 11:00 часа. Началната точка на маршрута е кръстовището при Рибарника.
dsc00646 Информация за инициативата „Посланик за един ден“ може да намерите на: https://www.ambassadorforaday.com
dsc00646 Обедно меню на училищния стол от 06.01.2020 г. до 10.01.2020 г.
dsc00646 Обедно меню на училищния стол от 13.01.2020 г. до 17.01.2020 г.
6 ОТЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕНИЧКА ОТ СЕУ „СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“, гр. ДУПНИЦА НА НАЦИОНАЛЕН КОНКУРСНа 14 декември 2019 г. във Великотърновския университет се състоя заключителния етап на IV национален ученически конкурс „Пространство и време“, организиран от Академията за лидери към Историческия факултет. Участваха ученици от 35 училища от цялата страна, изпратили свои разработки по история и география. Отличените в предварителния етап на конкурса 57 работи по история бяха защитени публично.Венеция Томова от XI клас получи една от трите най-високи оценки от научното жури – Отличен (5,75) за реферата си „Аверкий Попстоянов – бунтар и проповедник“. Наградена бе със сертификат за участие и грамота за отлично представяне, както и книгата „Българско възраждане“ на проф. д-р Петко Петков. Това е второ участие на ученици от клуб „ИстОрика“ в СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“ в конкурса и за пореден път – отлично представяне.С грамота бе  удостоена и г-жа Маргарита Сапунджиева, научен ръководител, за нейната всеотдайна помощ в процеса на творческата и изследователската работа на своята ученичка.
dsc00646 НАЦИОНАЛНА СЕДМИЦА НА ЧЕТЕНЕТО
Нова картина Съобщение за родителска среща
pagе

От идеята до произведението

На 26 ноември 2019 г., гости на учениците от испанските паралелки на СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“ бяха съветникът по образователните въпроси за България, Унгария, Молдова, Румъния, Сърбия и Турция г-н Анхел Сантамария Барнола, секретарят на Отдела по образователните въпроси г-жа Тереса Муньис и испанският илюстратор на книги и автор на комикси Асиер Ускудун Гонсалес.

Асиер Ускудун Гонсалес запозна практически учениците с пътя на твореца от зараждането на идеята до завършеното произведени, подчертавайки важността на всеки един етап и детайл от работата – източници на вдъхновение и информация, първи скици, избор на материали, цветове  и тяхното значение за художественото и емоционално въздействие върху читателя чрез свои илюстрации за детски книги.

Освен това, той запозна учениците и с творчеството на най-ярките съвременни испански и френски илюстратори, като обясни как да се открива неповторимия стил на всеки творец.

След срещата художникът разговаря с ученици с особен интерес към рисуването и видя техни рисунки.

Гостите подариха книги на училищната библиотека.

dsc00646 В периода 06.-08.11.2019г. учители и ученици от СЕУ „Св. П. Хилендарски“, гр. Дупница осъществиха работна визита във Второ СУ „Акад. Емилиян Станев“ по НП „Иновации в действие“.По време на посещението директорът на 2 СУ г-жа  Лилия Торньова представи иновацията в училището. Показани бяха начини за използване на различни електронни ресурси и интерактивни методи от иновативната структура на 2. СУ в час по география и икономика при г-жа Радослава Бочева. В час по физика и астрономия г-жа Людмила Власакова демонстрира предимствата на мултимедийните дъски с вграден компютър и тъч дисплей. В час по биология и здравно образование г-жа Росица Василева представи урок посредством ресурсите на Moza Book. Г-жа Орхидея Делиева, заместник-директор УД представи обновената материална база на училището, а г-жа Галя Велинова сподели постиженията на 2. СУ като иновативно училище. Представен бе часът по рефлексия в 3 клас под ръководството на г-жа Камелия Ангелова.Учениците от СЕУ „Св. П. Хилендарски“, гр. Дупница, представиха пиесата „Красавицата и звярът“, чийто сюжет е адаптиран по известната приказка. Показаха как чрез играта и възможностите на театъра лесно и забавно се учи чужд език. Публика им бяха учениците от гимназиален етап от 2 СУ.Работната визита завърши с обсъждане на възможностите и предизвикателствата и бяха очертани бъдещи съвместни инициативи.
1120192 На 8 ноември 2019 година във Велико Търново се проведе заключителният етап и церемонията по награждаване на участниците в XXVII Национален ученически конкурс на НК „Родолюбие“. Димитрина Спасова от Xб клас бе сред отличните и наградени участници. Нейният реферат „Дупнишките учредители“ бе впечатлил журито и тя получи грамота и книга. С грамота бе наградена и г-жа М. Сапунджиева, научен ръководител.
dsc00646 Заповед на кмета на Община Дупница за обявяване на 4 ноември 2019 г. за неучебен ден
news План-програма за честване на патронния празник на училището
news Поздравителен  адрес за 5 октомври – Международен празник на учителя от Мая Стойчева-Началник на РУО-Кюстендил
news ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ОТ ВИКТОР ЯНЕВ-  УПРАВИТЕЛ ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ
news ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ОТ РАДОСЛАВА ЧЕКАНСКА И КИРИЛ КАЛФИН- НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕРИ НА 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
news ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ОТ МАЯ СТОЙЧЕВА-НИКОЛОВА – НАЧАЛНИК НА РУО-КЮСТЕНДИЛ
news ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ОТ МИЛЕНА ДАМЯНОВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА В 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
dsc00646 Обедно меню за училищния стол от 24.09.2019 г. до 27.09.2019 г.
dsc00646 Обедно меню за училищния стол от 17.09.2019 г. до 20.09.2019 г.
dsc00646 Уважаеми родители, На 18.09.2019 г. от 17.30 часа в СУ „Св. Паисий Хилендарски“ ще се проведе родителска среща за децата от ПГ и учениците от І до ХІІ клас.
dsc00646 Уважаеми ученици и родители, Тържественото откриване на новата учебна година 2019/2020 ще се състои на 16 септември 2019г. /понеделник/ от 9:00 часа в двора на СУ „Св. Паисий Хилендарски“.
dsc00646 ПРОЦЕДУРА ЗА ОБЯВЯВАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН УЧИТЕЛ“ V-ХІІ КЛАС
dsc00646 КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА „ГЛАВЕН УЧИТЕЛ“ V-ХІІ КЛАС
dsc00646  УЧЕБНИЦИ ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП 2019/2020
УЧЕБНИЦИ ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП 2019/2020 УЧЕБНИЦИ  ГИМНАЗИАЛЕН  ЕТАП   2019/2020             21231

УЧЕНИЦИТЕ ОТ СУ „СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“, ГРАД ДУПНИЦА НАГРАДЕНИ НА МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ

В периода 01 – 07 юли 2019 година 20 ученици от СУ „Св. Паисий Хилендарски“, град Дупница, участваха в XI международeн детски фестивал „Светът в детските длани“, който се проведе в град Балчик. За втора поредна година нашите ученици участват в него. Тази година завоюваха множество награди: III място за Театър на английски език, специална награда за най-добър декор, Гран при за рецитация на английски език за Златин Цолов от Х клас, поощрителна награда за Вокалната група, III място за дуета Моника Димитрова и Велислава Фалина (песента „Джак“), дипломи за ръководителите на английския театър – г-жа Златинка Зжаджарова и на Вокалната група – г-жа Недка Василиева, индивидуални медали, тениски и шапки за всички участници. Сюжетът на пиесата „Красавицата и звярът“ е адаптиран по известната приказка. Подготовката е част от работата на клуб за дейности по интереси „Театър на английски език“ за учебната 2018/2019 година. Декорите са дело на учениците и техните родители. Голямата награда е призът Гран при на Златин Цолов, който е единственият български участник в категорията „Рецитация на английски език“. Вокалната група се представи с 4 солисти и един дует. Представиха постановката „Светът в детските длани“ в категория „Театър на роден език“. Чрез игра, песни и танци децата показаха ролята на родителите, семейството, училището и приятелите в живота им и какво се случва в нашето училище – уроци и наука, музика и спорт, мажоретки и танци. Конкуренцията бе изключително висока, съревноваваха се деца от цяла България и от Руската федерация. На събеседването след фестивалната програма журито поздрави нашите ученици за отличното владеене на английски език, за оригиналните декори, свободното поведение на сцената и актьорското майсторство. Организаторите поздравиха директора и колектива на СУ „Св. Паисий Хилендарски“ за идеите, креативността, подготовката и работата на участниците. Учениците ни са щастливи и доволни, защото освен наградите от Балчик,  спечелиха много приятели и вълнуващи спомени. Представиха достойно училището, града ни и България.

Приятели

  • Cheap reliable web hosting from WebHostingHub.com.
  • Domain name search and availability check by PCNames.com.
  • Website and logo design contests at DesignContest.net.
  • Reviews of the best cheap web hosting providers at WebHostingRating.com.