СУ "Св. П. Хилендарски"

град Дупница

 • RSS
 • Delicious
 • Digg
 • Facebook
 • Twitter
 • Linkedin
 • Youtube
  СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ НА ФИРМИТЕ ПО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОТ 12.2014 Г.
   ПРОТОКОЛ ЗА РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА
  ДОГОВОР №1
   ДОГОВОР №2
   ДОГОВОР №3
   ДОГОВОР №4

 

Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава 8 „а“ от ЗОП с предмет: „Извършване на специализиран превоз на ученици от СОУ „Св. Паисий Хилендарски“ на територията на Община Дупница за период 01.01.2015 – 30.06.2015 г.“, публикувана в РОП с № 9037198

   Договор за превоз на деца/ученици
 

ОФЕРТА

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Извършване на специализиран превоз на ученици от СОУ „Св. Паисий Хилендарски“ на територията на Община Дупница за период 01.01.2015 – 30.06.2015 г.“

   ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
  ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Приятели

 • Cheap reliable web hosting from WebHostingHub.com.
 • Domain name search and availability check by PCNames.com.
 • Website and logo design contests at DesignContest.net.
 • Reviews of the best cheap web hosting providers at WebHostingRating.com.