• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Youtube

 

dsc00646 Обява за едно свободно място за паралелка с Профил «Чужди езици», Испански с английски език»
dsc00646 СПИСЪК НА ЗАПИСАНИТЕ УЧЕНИЦИ, Профил Чужди езици – Английски с испански език
dsc00646 СПИСЪК НА ЗАПИСАНИТЕ УЧЕНИЦИ, Профил Чужди езици – Испански с английски език
dsc00646 КЛАСИРАНИ НА ТРЕТИ ЕТАП, Профил Чужди езици – Английски с испански език
dsc00646 КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА СВОБОДНИТЕ МЕСТА НА ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ:
24 и 27 юли в ОУ „Христаки Павлович“, град Дупница
Задължително да се носи свидетелство за завършено основно образование – оригинал!
dsc00646 ЗАПИСАНИ НА ПЪРВИ И ВТОРИ ЕТАП, Профил Чужди езици – Английски с испански език
dsc00646 ЗАПИСАНИ НА ПЪРВИ И ВТОРИ ЕТАП, Профил Чужди езици – Испански с английски език
dsc00646 КЛАСИРАНИ НА ВТОРИ ЕТАП, Профил Чужди езици – Английски с испански език
dsc00646 КЛАСИРАНИ НА ВТОРИ ЕТАП, Профил Чужди езици – Испански с английски език
dsc00646 КЛАСИРАНИ НА ВТОРИ ЕТАП ЗАПИСВАНЕ:
21 и 22 юли 2020 г.
От 8,00 до 18,00 ч.    

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
Свидетелство за завършено основно образование – оригинал!!!
Заявление за записване – по образец
Заявление за избираеми учебни часове – по образец
Удостоверение за преместване – изисква се служебно!

dsc00646 ЗАПИСАНИ УЧЕНИЦИ В ОСМИ КЛАСЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА  

Обявяване на списъци с приетите на втори етап: 20.07.2020 г. 

Записване: 21 и 22 юли 2020 г. от 8,00 до 18,00 ч.

dsc00646 С П И С Ъ К на записаните ученици на първи етап от класиране
Eтап 1, Профил Чужди езици – Английски с испански език
dsc00646 С П И С Ъ К на записаните ученици на първи етап от класиране
Eтап 1, Профил Чужди езици – Испански с английски език
dsc00646 Eтап 1, Профил;Чужди езици; Испански с английски език
dsc00646 Eтап 1, Профил;Чужди езици; Английски с испански език
.
Online кандидатстване след VII клас
Г Р А Ф И К за записване на класираните ученици в осми клас за учебната 2020/2021 година
Презентация за  НВО на VІІ клас
Презентация за  прием в 8 клас за учебната 2020/2021 година
Заповед за утвърждаване на държавния план-прием за учебната 2020/2021 година в неспециализираните училища в област Кюстендил с приложения
Приложение №1
Приложение №2
Информация за работата на комисия за насочване на ученици с хронични заболявания
Заповед за определяне на комисия за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности

Приятели

  • https://sites.google.com/site/ouvapcarov/
  • https://www.ouevlogigeorgiev.com
  • https://www.dupnitsa.bg
  • http://gallery.dupnitsa.bg