СУ "Св. П. Хилендарски"

град Дупница

 • RSS
 • Delicious
 • Digg
 • Facebook
 • Twitter
 • Linkedin
 • Youtube

 

СВОБОДНИ МЕСТА В ОСМИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

(за учениците от 7 клас и техните родители)

 

На 9 и 10 май 2018 г. от 14,00 до 18,00 ч. във фоайето на спортна зала в Дупница ще се проведе ПАНОРАМА НА СРЕДНИТЕ УЧИЛИЩА в Дупница, организирана от РУО Кюстендил и Община Дупница.

Учениците и родителите ще могат да се запознаят с държавния план-прием за учебната 2018/2019 година и средните училища в  общината.

Моля учениците и техните родители да намерят начин да посетят събитието с цел да направят правилния избор за кандидастване след завършено основно образование.

ВИОЛЕТА ИНКЬОВА

Директор на СУ „Св. Паисий Хилендарски“, град Дупница

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОДАВАНЕ НА ОНЛАЙ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ VІІ КЛАС
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОТ РОДИТЕЛСКАТА СРЕЩА ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ
ЗАПОВЕД №РД09-4131/29.08.2017  Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДАТИТЕ ЗА НВО В ІV И VІІ КЛАС И В X КЛАС  ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА
ЗАПОВЕД НА РУО-КЮСТЕНДИЛ ЗА КОМИСИЯ ЗА НАСОЧВАНЕ НА УЧЕНИЦИ С ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, С ФИЗИЧЕСКИ И СЕНЗОРНИ УВРЕЖДАНИЯ И СЪС СПЕЦИАЛНИ ПОТРЕБНОСТИ
 ЗАПОВЕД НА РУО-КЮСТЕНДИЛ ЗА ДЪРЖАВЕН ПЛАН ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ОСМИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА
 ОБЯВА ЗА ПРИЕМ В СУ „СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за VІІІ а класПрофил „Чужди езици“, английски и испански език
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за VІІІ б класПрофил „Чужди езици“,  испански и английски език

УЧЕБНО ИЗПИТНИ МАТЕРИАЛИ ЗА VІІ КЛАС

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРЕЗАЗКАЗ С ДИДАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА
МАТЕМАТИКА
ПРИМЕРЕН ТЕСТ ПО МАТЕМАТИКА

Приятели

 • Cheap reliable web hosting from WebHostingHub.com.
 • Domain name search and availability check by PCNames.com.
 • Website and logo design contests at DesignContest.net.
 • Reviews of the best cheap web hosting providers at WebHostingRating.com.