• RSS
 • Delicious
 • Digg
 • Facebook
 • Twitter
 • Linkedin
 • Youtube

 

Протокол №1 на Обществения съвет от 18.09.2019 г.
Учредителен протокол на  Обществения съвет от 18.09.2019 г.
Протокол №6 на Обществения съвет от 04.07.2019 г.
Покана за заседание на Обществения съвет на 04.07.2019 г.
Протокол №5 на Обществения съвет от 15.05.2019 г.
Протокол №4 на Обществения съвет от 09.04.2019 г.
Покана за заседание на Обществения съвет на 09.04.2019 г.
Протокол №3 на Обществения съвет от 14.03.2019 г.
Покана за заседание на Обществения съвет на 14.03.2019 г.
Протокол №2 на Обществения съвет от 09.01.2019 г.
Покана за заседание на Обществения съвет на 09.01.2019 г.
Отчет за работата на Обществения съвет при СУ „Св. Паисий Хилендарски“ за учебната 2017/2018 година
Протокол №1 на Обществения съвет от 10.10.2018 г.
Покана за заседание на Обществения съвет на 10.10.2018 г.
Протокол №6 на Обществения съвет от 25.07.2018 г.
Покана за заседание на Обществения съвет на 25.07.2018 г.
Протокол №5 на Обществения съвет от 03.07.2018 г.
Покана за заседание на Обществения съвет на 03.07.2018 г.
Протокол №4 на Обществения съвет от 12.04.2018 г.
Покана за заседание наОбществения съвет на 12.04.2018 г.
Протокол №3 на Обществения съвет от 22.02.2018 г.
Покана за заседание на Обществения съвет на 22 февруари 2018 г.
Протокол №2 на Обществения съвет от 11.01.2018 г.
Покана за заседание на Обществения съвет на 11 януари 2018 г.
Протокол №1 на Обществения съвет от 10.10.2017 г.
Покана за заседание на Обществения съвет на 10 октомври 2017 г.
Протокол №10 на Обществения съвет
Покана за заседание на Обществения съвет на 1 септември 2017 г.
Протокол №9 на Обществения съвет
Покана за заседание на Обществения съвет на 5 юли 2017 г. от 17.30 часа
Протокол №8 на Обществения съвет
Покана за заседание на Обществения съвет на 05 април 2017 година от 17.30 часа
Протокол №7 на Обществения съвет
Покана за заседание на Обществен съвет на 28 март 2017 година от 17.30 часа
Протокол №6 на Обществения съвет
ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТПРИ СУ „СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“, ДУПНИЦАУВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,На 15 март 2017 г. (сряда) от 17,30 ч. в СУ „Св. Паисий Хилендарски“, град Дупница ще се проведе заседание на Обществен съвет  при следнияДНЕВЕН РЕД:

 1. Съгласуване на учебници за учебната 2017/2018 година за І и V клас

 

Присъствието Ви е наложително!

Протокол №5 на Обществения съвет
ДО ЧЛЕНОВЕТЕНА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ КЪМ СУ „СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“, ГР. ДУПНИЦА  П О К А Н А На 22 февруари 2017 г. (сряда) от 17,30 ч. ще се проведе редовно заседание на Обществен съвет при СУ “Св. Паисий Хилендарски” – град Дупница при следнияД Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 1. Приемане на учебен план и критерии за класиране за ученици, които през учебната 2017/2018 година ще бъдат в І клас

Докладва: В. Инкьова

 

 1. Приемане на учебен план за учениците, които през учебната 2017/2018 година ще бъдат в V клас

Докладва: В. Инкьова

 

ЕВГЕНИЯ ГЕРГОВА

Председател

Протокол №4 на Обществения съвет
ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ „УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО“ПРИ СУ „СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“, ДУПНИЦАУВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,На 11 януари 2017 г. (сряда) от 17,30 ч. в СУ „Св. Паисий Хилендарски“, град Дупница ще се проведе заседание на Обществен съвет и на Сдружение „Училищно настоятелство“ при следнияДНЕВЕН РЕД:1.      Отчет на бюджет 20162.      Съгласуване на предложение за държавен план-прием за учебната 2017/2018 годинаПрисъствието Ви е наложително!С уважение,ВИОЛЕТА ИНКЬОВАДиректор на СУ „Св. Паисий Хилендарски“, град Дупница
Протокол №3 на Обществения съвет
Протокол №2 на Обществения съвет
Протокол №1 на Обществения съвет
Учредителен протокол на Обществения съвет
Съобщение за учредяване на Обществен съвет

Приятели

 • Cheap reliable web hosting from WebHostingHub.com.
 • Domain name search and availability check by PCNames.com.
 • Website and logo design contests at DesignContest.net.
 • Reviews of the best cheap web hosting providers at WebHostingRating.com.