СУ "Св. П. Хилендарски"

град Дупница

 • RSS
 • Delicious
 • Digg
 • Facebook
 • Twitter
 • Linkedin
 • Youtube
Име Длъжност
1 Виолета Инкьова Директор, учител по руски език
2  Георги  Янев Заместник-директор по учебната дейност, учител по информатика и инф. технологии
3 Анелия Йорданова Заместник-директор по учебната дейност, учител по български език и литература
4 Тинка Кальонска Заместник- директор по АСД
5 Виолета Стойкова Психолог
 6 Ани Вакъвчиева Старши учител І – ІV клас; класен ръководител на ІІ а клас
 7 Виктория Георгиева Старши учител І – ІV клас; класен ръководител на ІІ б клас
8 Емилия Мирчева Старши учител І – ІV клас; класен ръководител на ІІ в клас
9 Моника Костадинова Учител І – ІV клас; класен ръководител на ІІ г клас
 10 Елка Коцева Старши учител І – ІV клас; класен ръководител на ІІ д клас
11 Зоя Спасова Старши учител І – ІV клас; класен ръководител на ІІІ а клас
 12 Валентина Богатинова Старши учител І – ІV клас; класен ръководител на ІІІ б клас
 13 Ваня  Томова Учител І – ІV клас; класен ръководител на ІІІ в клас
14 Сашка Костодинова Старши учител І – ІV клас; класен ръководител на ІІІ г клас
15 Валентин Вергилов Старши учител І – ІV клас; класен ръководител на ІІІ д клас
16 Димитрина Чечева Учител І – ІV клас; класен ръководител на ІІІ е клас
17 Виктория  Лалева Старши учител І – ІV клас; класен ръководител на  ІV а клас
18 Диана Стоилова Старши учител І – ІV клас; класен ръководител на  ІV б клас
19 Катя  Андонова Старши учител І – ІV клас; класен ръководител на  ІV в клас
20 Елена Янкова Старши учител І – ІV клас; класен ръководител на  ІV г клас
21 Сийка Тасева Старши учител І – ІV клас; класен ръководител на  ІV д клас
22 Румяна  Петрова Старши учител І – ІV клас; класен ръководител на І в клас
 23 Ели Стоичкова Старши учител І – ІV клас; класен ръководител на І г клас
24 Елисавета Данчева Старши учител І – ІV клас; класен ръководител на І а клас
 25 Радка Янева Главен учител І – ІV клас; класен ръководител на І б клас
 26 Анелия Каракашева Старши учител І – ІV клас;
27 Янка Мицова І – ІV клас по английски език
 28 Камелия Зашева  Учител прогимназиален етап – български език и литература; класен ръководител на V б клас
 29 Десислава Куйова Главен учител прогимназиален етап – български език и литература; класен ръководител на VІІ в клас
30 Славчо Бонев Старши учител гимназиален етап – български език и литература; класен ръководител на VІІІ а клас
 31 Людмила Темелакиева Старши учител гимназиален етап – български език и литература; немски език; класен ръководител на ХІІ б клас
 32 Калина Ушатова Старши учител прогимназиален етап – български език и литература; руски език; класен ръководител на VІ а клас
 33 Радка Славева Старши учител в прогимназиален етап – английски език
34 Мария Маркова Старши учител прогимназиален етап – английски език; класен ръководител на VІІ б клас
 35 Златинка Джаджарова Старши учител гимназиален етап – английски език; класен ръководител на ІХ а клас
 36 Юлиана  Иванова  Учител гимназиален етап – английски език; класен ръководител на XІІ а клас
 37 Даниела Андонова Старши учител гимназиален етап – английски език; класен ръководител на ХІ а клас
 38 Наташа Тодорова Главен учител гимназиален етап – испански език
 39 Радостина Петрова Учител гимназиален етап – испански език; класен ръководител на VІІІ б клас
 40  Аня Хуонас Агилар Учител гимназиален етап – испански език – от Кралство Испания
 41 Йорданка Зашева Главен учител прогимназиален етап – руски език
42 Бойка Бекирова Старши учител прогимназиален етап – математика, инф. технологии; класен ръководител на VІ в клас
43 Димитринка Бонева Старши учител прогимназиален етап – математика, инф. технологии, класен ръководител на VІІ а клас
 44 Сашка Минева Старши учител прогимназиален етап – математика и информатика; класин ръководител на V а клас
 45 Райна Дякова Старши учител гимназиален етап – математика, класен ръководител на Х а клас
 46 Ета Захариева Главен учител гимназиален етап – математика, информатика и инф. технологии
 47  Анета Трайкова Старши учител гимназиален етап –  математика, инф. технологии, информатика; класен ръководител на V в клас
 48 Даниела  Петрова Старши учител прогимназиален етап – инф. технологии
 49 Емилия Новачка- Гиргинова  учител прогимназиален етап – география, технологии и предприемачество
 50 Маргарита Сапунджиева Старши учител прогимназиален етап – география, история;
 51 Красимира Велинова Старши учител гимназиален етап – география, история; английски език
 52 Валя Шукадарова Старши учител гимназиален етап – философски цикъл
 53 Вася Конде Старши учител гимназиален етап – физика, математика, испански език и информационни технологии;
 54 Йорданка Савачка Старши учител прогимназиален етап – химия, биология, човекът и природата; класен ръководител на VІ г клас
 55 Донка Тодорова Старши учител гимназиален етап – химия, испански език; класен ръководител на ІХ б клас
 56 Надя Каралийска Старши учител гимназиален етап – биология и здравно образование; класен ръководител на  ХІ б клас
 57 Нели Тачева Старши учител гимназиален етап – математика и физика; класен ръководител на  VІ б клас
 58 Кичка Георгиева Старши учител прогимназиален етап – изобразително изкуство, технологии и предприемачество
 59 Явор  Виделов Старши учител прогимназиален етап – изобразително изкуство, технологии и предприемачество
 60 Илияна Велинова Старши учител прогимназиален етап – музика
 61 Христо Костов Старши учител прогимназиален етап – физическо възпитание и спорт
62 Йорданка  Янкова Старши учител прогимназиален етап – физическо възпитание и спорт;
63 Иван Дойчев Старши учител прогимназиален етап – физическо възпитание и спорт;
64 Силвия Кавданска Ресурсен учител
 65 Мариела Данаилова Логопед
 66 Катя Паунова Старши учител целодневна организация – ІІ а клас
 67 Камелия Стоилова Старши учител целодневна организация –  ІІ б клас
 68 Полина Таскова Учител  целодневна организация – ІІ в клас
 69 Десислава Бонева Учител  целодневна организация – ІІ г клас
 70 Вася Узунова Учител  целодневна организация – ІІ д клас
 71 Елисавета Шалдупова Старши учител целодневна организация – ІІІ а клас
 72 Стефка Стоянова  Учител  целодневна организация – ІІІ б клас
 73 Делка Евтимова  Учител  целодневна организация – ІІІ в клас
74 Милена Миланова Учител  целодневна организация-  ІІІ д клас
75 Камелия  Костова Учител  целодневна организация- ІІІ е клас
 76 Ваня Абрашкова Учител  целодневна организация –  ІV а клас
77 Елеонора Георгиева Учител  целодневна организация – ІV б клас
 78 Любима Ранова Старши учител целодневна организация- ІV в клас
 79 Жанет Крумова Старши учител целодневна организация – ІV г клас
80 Анелия Кирилова Старши учител целодневна организация –  ІV д клас
81 Анелия Бешева Старши учител целодневна организация – І б  клас
82 Даниела Николова Учител  целодневна организация- І г клас
 83 Надя Иванова  Учител целодневна организация – І а клас
84 Виолета Янакиева Старши учител целодневна организация – І б клас
 85 Десислава Христова Учител целодневна организация – VІІ клас
Анелия Мицова Учител целодневна организация – VІІ клас
86 Веселина Милтанова Учител  целодневна организация- VІ  клас
 87 Павлина Кишкина Учител  целодневна организация – VІ  клас
Ванеса Бицова Учител  целодневна организация – VІ  клас
88 Мирослава Йочева Учител  целодневна организация – V  клас
88 Десислава Кастелова Учител  целодневна организация – V  клас
89 Лилия Рангелова Учител  целодневна организация – VІ  клас
Надя Райкова Учител  целодневна организация – VІ  клас
 90 Татяна  Ефремова библиотекар
 91 Калина Каимска ЗАТС
92 Стоименка Бельова Домакин
93 Петър Димитров Работник по поддръжка
94 Петър Георгиев Огняр
 96 Огнян Марикин Електротехник
 97 Емилия  Ранова  Чистач
 98 Жанета Георгиева  Чистач
 99 Елена Узунова  Чистач
100 Емилия  Коларска  Чистач
101 Димитринка Иванова  Чистач
102 Йорданка Стойнева  Чистач
103 Зоя  Кьосева  Чистач
104 Мариана  Магдина  Чистач
105 Вероника Стефанова  Чистач
106 Роза Паликарска  Чистач
 107 Костадин Терзийски Охрана
108 Иван Иванов Шофьор

 

Приятели

 • Cheap reliable web hosting from WebHostingHub.com.
 • Domain name search and availability check by PCNames.com.
 • Website and logo design contests at DesignContest.net.
 • Reviews of the best cheap web hosting providers at WebHostingRating.com.