• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Youtube
Име Длъжност
1 Виолета Инкьова Директор, учител по руски език
2 Георги  Янев Заместник-директор по учебната дейност, учител по информатика и инф. технологии
3 Анелия Йорданова Заместник-директор по учебната дейност, учител по български език и литература
4 Тинка Кальонска Заместник- директор по АСД
5 Виолета Стойкова Психолог
6 Младенка Гиргинова Главен счетоводител
7 Димитрина Чечева  учител; подготвителна група
8 Зоя Спасова Старши учител І – ІV клас; класен ръководител на І а клас
9 Сийка Тасева Старши учител І – ІV клас; класен ръководител на  І б клас
10 Ваня  Томова Старши учител І – ІV клас; класен ръководител на І в клас
11 Валентин Вергилов Старши учител І – ІV клас; класен ръководител на І г клас
12 Диана Стоилова Старши учител І – ІV клас; класен ръководител на  ІІ а клас
13 Катя Андонова Старши учител І – ІV клас; класен ръководител на  ІІ б клас
14 Виктория Лалева Старши учител І – ІV клас; класен ръководител на  ІІ в клас
15 Елена Янкова Старши учител І – ІV клас; класен ръководител на  ІІ г клас
16 Елисавета Данчева Старши учител І – ІV клас; класен ръководител на ІІІ а клас
17 Радка Янева Главен учител І – ІV клас; класен ръководител на ІІІ б клас
18 Румяна Петрова Старши учител І – ІV клас; класен ръководител на ІІІ в клас
 19 Ели Стоичкова Старши учител І – ІV клас; класен ръководител на ІІІ г клас
20 Ани Вакъвчиева Старши учител І – ІV клас; класен ръководител на ІV а клас
 21 Виктория Георгиева Старши учител І – ІV клас; класен ръководител на ІV б клас
22 Емилия Мирчева Старши учител І – ІV клас; класен ръководител на ІV в клас
23  Сашка Костадинова Учител І – ІV клас; класен ръководител на ІV г клас
24 Елка Коцева Старши учител І – ІV клас; класен ръководител на ІV д клас
25 Янка Мицова І – ІV клас по английски език
26 Надя Райкова  Учител прогимназиален етап – български език и литература; класен ръководител на V д клас
27 Радослава Терзийска Учител прогимназиален етап – български език и литература;  испански език; класен ръководител на V г клас
28 Десислава Куйова Главен учител прогимназиален етап – български език и литература; класен ръководител на VІ в клас
29 Славчо Бонев Старши учител гимназиален етап – български език и литература; класен ръководител на Х а клас
 30 Людмила Темелакиева Старши учител гимназиален етап – български език и литература; немски език; класен ръководител на ІХ б клас
 31 Калина Ушатова Старши учител прогимназиален етап – български език и литература; руски език
32 Радка Славева Старши учител в прогимназиален етап – английски език; класен ръководител на VІ д клас
33 Мария Маркова Старши учител прогимназиален етап – английски език; класен ръководител на VІ б клас
34 Златинка Джаджарова Старши учител гимназиален етап – английски език; класен ръководител на ХІ а клас
35 Юлиана Иванова  Учител гимназиален етап – английски език; класен ръководител на ІХ  а клас
36 Даниела Андонова Старши учител гимназиален етап – английски език; класен ръководител на VІІІ а клас
37 Наташа Тодорова Главен учител гимназиален етап – испански език
38 Ноелиа Марокин Оргис Учител гимназиален етап – испански език – от Кралство Испания
39 Надя Каролева Учител прогимназиален етап – руски език
40 Бойка Бекирова Старши учител прогимназиален етап – математика, инф. технологии; класен ръководител на V в клас
41 Димитринка Бонева Старши учител прогимназиален етап – математика, инф. технологии, класен ръководител на VІ а клас
 42 Сашка Минева Старши учител прогимназиален етап – математика и информатика; класен ръководител на VІ а клас
 43 Райна Дякова Старши учител гимназиален етап – математика, класен ръководител на ХІІ а клас
 44 Ета Захариева Главен учител гимназиален етап – математика, информатика и инф. технологии; класен ръководител на Х б клас
 45 Анета Трайкова Старши учител гимназиален етап –  математика, инф. технологии, информатика; класен ръководител на VІІ в клас
46 Даниела Петрова Старши учител прогимназиален етап – инф. технологии, технологии и предприемачество
47 Десислава Кастелова Учител прогимназиален етап – история; класен ръководител на VІІ б клас
48 Емилия Новачка- Гиргинова  Учител прогимназиален етап – география, технологии и предприемачество; класен ръководител на VІІ г клас
49 Маргарита Сапунджиева Главен учител прогимназиален етап – география, история; класен ръководител на VІІІ б клас
50 Красимира Велинова Старши учител гимназиален етап – география, история; английски език
 51 Валя Шукадарова Старши учител гимназиален етап – философски цикъл
 52 Вася Конде Старши учител гимназиален етап – физика, математика, испански език и информационни технологии;
 53 Йорданка Савачка Старши учител прогимназиален етап – химия, биология, човекът и природата
 54 Донка Тодорова Старши учител гимназиален етап – химия, испански език; класен ръководител на ХІ б клас
 55 Надя Каралийска Старши учител гимназиален етап – биология и здравно образование
 56 Нели Тачева Старши учител гимназиален етап – математика и физика; класен ръководител на  V а клас
 57 Явор Виделов Старши учител прогимназиален етап – изобразително изкуство, технологии и предприемачество; класен ръководител на  VІ в клас
 58 Валентина Богатинова Старши учител прогимназиален етап –  технологии и предприемачество; класен ръководител на  V б клас
 59 Недка Василиева Старши учител  гимназиален етап – музика
 60 Илияна Велинова Старши учител прогимназиален етап – музика
 61 Христо Костов Старши учител прогимназиален етап – физическо възпитание и спорт
62 Йорданка Янкова Старши учител прогимназиален етап – физическо възпитание и спорт;
63 Иван Дойчев Старши учител прогимназиален етап – физическо възпитание и спорт;
64 Павлина Кишкина  Учител прогимназиален етап – физическо възпитание и спорт;
65 Силвия Кавданска Ресурсен учител
66 Мариела Данаилова Логопед
 67 Елисавета Шалдупова Старши учител целодневна организация – І а клас
 68 Стефка Стоянова  Учител  целодневна организация – І б клас
 69 Василена Иванова  Учител  целодневна организация – І в клас
 70 Делка Евтимова  Учител  целодневна организация – І г клас
71 Елеонора Георгиева Учител  целодневна организация – ІІ а клас
 72 Любима Ранова Старши учител целодневна организация- ІІ б клас
73 Велка Кодузова  Старши учител  целодневна организация –  ІІ в клас
74 Жанет Крумова Старши учител целодневна организация – ІІ г клас
 75 Надежда Иванова  Учител целодневна организация – ІІІ а клас
76 Виолета Янакиева Старши учител целодневна организация – ІІІ б клас
77 Анелия Бешева Старши учител целодневна организация – ІІІ в  клас
78 Даниела Николова Учител  целодневна организация- ІІІ г клас
 79 Катя Паунова Старши учител целодневна организация – ІV а клас
 80 Камелия Стоилова Старши учител целодневна организация –  ІV б клас
 81 Даниела Никова  Старши учител  целодневна организация – ІV в клас
 82 Десислава Бонева Учител  целодневна организация
83 Анелия Кирилова Старши учител целодневна организация –  ІV г клас
84 Мария Пенкова Учител целодневна организация –  ІV д клас
85 Вася Узунова Учител  целодневна организация
86  Моника Костадинова Учител целодневна организация
87 Камелия Костова Учител  целодневна организация
88 Анелия Мицова Учител целодневна организация
89 Николина Стоилова Учител  целодневна организация- V  клас
90 Веселина Милтанова Учител  целодневна организация- V  клас
91 Мариана Бояджиева Старши учител  целодневна организация – VІ в, г  клас;  Старши учител прогимназиален по руски език
92 Йордан Гиргинов Учител  целодневна организация – V Іа, д  клас
93 Мирослава Йочева Учител  целодневна организация – VІІ  клас
94  Камелия Зашева  Учител целодневна организация
95 Лилия Рангелова Учител  целодневна организация
96 Габриела Серафимова-Златанчева Учител  целодневна организация – V б,в клас
97 Мариана Александрова Старши учител  целодневна организация – V б,в клас
 98 Татяна Ефремова библиотекар
99 Калина Каимска ЗАС
100 Стоименка Бельова Домакин
101 Петър Димитров Общ работник
102 Петър Георгиев Огняр
103 Емилия Ранова  Чистач
104 Жанета Георгиева  Чистач
105 Елена Узунова  Чистач
106 Емилия Коларска  Чистач
107 Димитринка Иванова  Чистач
108 Йорданка Стойнева  Чистач
109 Елка Рударска  Чистач
110 Мариана Магдина  Чистач
111 Вероника Стефанова  Чистач
112 Роза Паликарска  Чистач
113 Костадин Терзийски Охрана
114 Иван Иванов Шофьор
115 Веселин Иванов Шофьор
116 Кирил Минтов Електротехник

 

Приятели

  • Cheap reliable web hosting from WebHostingHub.com.
  • Domain name search and availability check by PCNames.com.
  • Website and logo design contests at DesignContest.net.
  • Reviews of the best cheap web hosting providers at WebHostingRating.com.