• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Youtube
Име Длъжност
1 Виолета Инкьова Директор, учител по руски език
2 Георги  Янев Заместник-директор по учебната дейност, учител по информатика и инф. технологии
3 Анелия Йорданова Заместник-директор по учебната дейност, учител по български език и литература
4 Тинка Кальонска Заместник- директор по АСД
5 Виолета Стойкова Психолог
6 Младенка Гиргинова Главен счетоводител
7 Димитрина Чечева  учител; подготвителна група
8 Емилия Мирчева Старши учител І – ІV клас; класен ръководител на І а клас
9 Даниела Никова Старши учител І – ІV клас;  І а клас
 10 Виктория Георгиева Старши учител І – ІV клас; класен ръководител на І б клас
11 Камелия Стоилова Старши учител І – ІV клас;  І б клас
12  Катя Паунова  Старши учител І – ІV клас; класен ръководител на І в клас
13 Елка Коцева Старши учител І – ІV клас; І в клас
14 Зоя Спасова Старши учител І – ІV клас; класен ръководител на ІІ а клас
15 Сийка Тасева Старши учител І – ІV клас; класен ръководител на  ІІ б клас
16 Ваня  Томова Старши учител І – ІV клас; класен ръководител на ІІ в клас
17 Валентин Вергилов Старши учител І – ІV клас; класен ръководител на ІІ г клас
18 Диана Стоилова Старши учител І – ІV клас; класен ръководител на  ІІІ а клас
19 Катя Андонова Старши учител І – ІV клас; класен ръководител на  ІІІ б клас
20 Виктория Лалева Старши учител І – ІV клас; класен ръководител на  ІІІ в клас
21 Елена Янкова Старши учител І – ІV клас; класен ръководител на  ІІІ г клас
22 Елисавета Данчева Старши учител І – ІV клас; класен ръководител на ІV а клас
23 Сашка Костадинова Старши учител І – ІV клас; класен ръководител на ІV б клас
24 Румяна Петрова Старши учител І – ІV клас; класен ръководител на ІV в клас
 25 Ели Стоичкова Старши учител І – ІV клас; класен ръководител на ІV г клас
26 Янка Мицова І – ІV клас по английски език
27 Елена Бачева  Старши учител прогимназиален етап –български език и литература; класен ръководител на VІ д клас
28 Радослава Терзийска Учител прогимназиален етап – български език и литература;  испански език; класен ръководител на VІ г клас
29 Десислава Куйова Главен учител прогимназиален етап – български език и литература; класен ръководител на VІІ в клас
30 Славчо Бонев Старши учител гимназиален етап – български език и литература; класен ръководител на ХІ а клас
 31 Людмила Темелакиева Старши учител гимназиален етап – български език и литература; немски език; класен ръководител на Х б клас
 32  Анелия Лазарова Учител прогимназиален етап – български език и литература
33 Радка Славева Старши учител в прогимназиален етап – английски език; класен ръководител на VІІ д клас
34 Мария Маркова Старши учител прогимназиален етап – английски език; класен ръководител на VІІ б клас
35 Златинка Джаджарова Старши учител гимназиален етап – английски език; класен ръководител на ХІІ а клас
36 Катя Новакова  Учител гимназиален етап – английски език; класен ръководител на Х а клас
37 Даниела Андонова Старши учител гимназиален етап – английски език; класен ръководител на ІХ а клас
38 Наташа Тодорова Главен учител гимназиален етап – испански език
39 Ноелиа Марокин Оргис Учител гимназиален етап – испански език – от Кралство Испания
40 Вася Конде Старши учител гимназиален етап – физика, математика, испански език и информационни технологии;
41 Михаил Андромонов Учител прогимназиален етап – руски език
42 Димитринка Бонева Старши учител прогимназиален етап – математика, инф. технологии, класен ръководител на VІІ а клас
 43 Сашка Минева Старши учител прогимназиален етап – математика и информатика; класен ръководител на V б клас
 44 Райна Дякова Старши учител гимназиален етап – математика, класен ръководител на VІІІ б клас
 45 Ета Захариева Главен учител гимназиален етап – математика, информатика и инф. технологии; класен ръководител на ХІ б клас
 46 Анета Трайкова Старши учител гимназиален етап –  математика, инф. технологии, информатика; класен ръководител на VІ в клас
47 Ани Вакъвчиева Старши учител прогимназиален етап – инф. технологии, класен ръководител на V а клас
48 Даниела Петрова Главен учител прогимназиален етап – инф. технологии, класен ръководител на VІІІ а клас
49 Десислава Кастелова Учител прогимназиален етап – история; класен ръководител на V в клас
50 Емилия Новачка- Гиргинова  Учител прогимназиален етап – география, технологии и предприемачество; класен ръководител на V д клас
51 Маргарита Сапунджиева Главен учител прогимназиален етап – география, история; класен ръководител на ІХ б клас
52 Красимира Велинова Старши учител гимназиален етап – география, история; английски език
 53 Валя Шукадарова Старши учител гимназиален етап – философски цикъл
 54 Габриела Златанчева Учител прогимназиален етап –  биология и здравно образование
 55 Лилия Рангелова Учител прогимназиален етап –  биология и здравно образование
 56 Донка Тодорова Старши учител гимназиален етап – химия, испански език; класен ръководител на ХІІ б клас
 57 Елена Масленкова  Учител гимназиален етап – математика и физика; класен ръководител на  VІ а клас
 58 Явор Виделов Старши учител прогимназиален етап – изобразително изкуство, класен ръководител на  VІІ г клас
 59 Валентина Богатинова Старши учител прогимназиален етап –  технологии и предприемачество; класен ръководител на  VІ б клас
 60 Весела Билярска Учител прогимназиален етап –  технологии и предприемачество;
 61 Илияна Велинова Старши учител  гимназиален етап – музика
 62 Екатерина Грибанова  Учител прогимназиален етап – музика
 63 Йордан Гиргинов  Учител прогимназиален етап – физическо възпитание и спорт; класен ръководител на V г клас
64 Йорданка Янкова Старши учител прогимназиален етап – физическо възпитание и спорт;
65 Иван Дойчев Старши учител прогимназиален етап – физическо възпитание и спорт;
66 Павлина Кишкина Учител прогимназиален етап – физическо възпитание и спорт;
67 Силвия Кавданска Ресурсен учител
68 Мариела Данаилова Логопед
 69 Елисавета Шалдупова Старши учител целодневна организация – ІІ а клас
 70 Стефка Стоянова  Учител  целодневна организация – ІІ б клас
 71 Василена Иванова  Учител  целодневна организация – ІІ в клас
 72 Делка Евтимова  Учител  целодневна организация – ІІ г клас
73 Елеонора Георгиева Учител  целодневна организация – ІІІ а клас
 74 Любима Ранова Старши учител целодневна организация- ІІІ б клас
75 Велка Кодузова  Старши учител  целодневна организация –  ІІІ в клас
76 Жанет Крумова Старши учител целодневна организация – ІІІ г клас
 77 Надежда Иванова  Учител целодневна организация – ІV а клас
78 Виолета Янакиева Старши учител целодневна организация – ІV б клас
79 Анелия Бешева Старши учител целодневна организация – ІV в  клас
80 Даниела Николова Учител  целодневна организация- ІV г клас
 81 Десислава Бонева чител целодневна организация – ІV а клас
 82 Мирослава Йочева Учител  целодневна организация – V  клас
 83 Анелия Кирилова Старши учител  целодневна организация – V клас
84 Камен Соколов Учител  целодневна организация- V клас
85 Николина Панова Учител целодневна организация –  VІ клас и изобразително изкуство
86 Веселина Милтенова Учител целодневна организация –  VІ клас
87 Станислава Георгиева Учител  целодневна организация – VІ клас
88 Иван Лесов Учител целодневна организация – VІІ клас
89 Мариана Бояджиева Старши учител  целодневна организация – VІІ клас; Старши учител прогимназиален по руски език
90 Татяна Ефремова библиотекар
91 Калина Каимска ЗАС
92 Стоименка Бельова Домакин
93 Петър Димитров  Работник-подръжка
94 Петър Георгиев Огняр
95 Емилия Ранова  Чистач
96 Жанета Георгиева  Чистач
97 Елена Узунова  Чистач
98 Емилия Коларска  Чистач
99 Димитринка Иванова  Чистач
100 Йорданка Стойнева  Чистач
101 Елка Рударска  Чистач
102 Мариана Магдина  Чистач
103 Вероника Стефанова  Чистач
104 Роза Паликарска  Чистач
105 Костадин Терзийски Охрана
106 Иван Иванов Шофьор
107 Веселин Иванов Шофьор
108 Кирил Минтов Електротехник

 

Приятели

  • https://sites.google.com/site/ouvapcarov/
  • https://www.ouevlogigeorgiev.com
  • https://www.dupnitsa.bg
  • http://gallery.dupnitsa.bg