• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Youtube
Име Длъжност
1 Виолета Инкьова Директор, учител по руски език
2  Георги  Янев Заместник-директор по учебната дейност, учител по информатика и инф. технологии
3 Анелия Йорданова Заместник-директор по учебната дейност, учител по български език и литература
4 Тинка Кальонска Заместник- директор по АСД
5 Виолета Стойкова Психолог
6 Младенка Гиргинова Главен счетоводител
7 Диана Стоилова Старши учител І – ІV клас; класен ръководител на  І а клас
8 Катя Андонова Старши учител І – ІV клас; класен ръководител на  І б клас
9 Виктория Лалева Старши учител І – ІV клас; класен ръководител на  І в клас
10 Елена Янкова Старши учител І – ІV клас; класен ръководител на  І г клас
11 Елисавета Данчева Старши учител І – ІV клас; класен ръководител на ІІа клас
12 Радка Янева Главен учител І – ІV клас; класен ръководител на ІІ б клас
13 Румяна Петрова Старши учител І – ІV клас; класен ръководител на ІІ в клас
 14 Ели Стоичкова Старши учител І – ІV клас; класен ръководител на ІІ г клас
15 Ани Вакъвчиева Старши учител І – ІV клас; класен ръководител на ІІІ а клас
 16 Виктория Георгиева Старши учител І – ІV клас; класен ръководител на ІІІ б клас
17 Емилия Мирчева Старши учител І – ІV клас; класен ръководител на ІІІ в клас
18 Моника Костадинова Учител І – ІV клас; класен ръководител на ІІІ г клас
19 Елка Коцева Старши учител І – ІV клас; класен ръководител на ІІІ д клас
20 Зоя Спасова Старши учител І – ІV клас; класен ръководител на ІVа клас
21 Валентина Богатинова Старши учител І – ІV клас; класен ръководител на ІV б клас
22 Ваня  Томова Учител І – ІV клас; класен ръководител на ІV в клас
23 Сашка Костодинова Старши учител І – ІV клас; класен ръководител на ІV г клас
24 Валентин Вергилов Старши учител І – ІV клас; класен ръководител на ІV д клас
25 Димитрина Чечева Учител І – ІV клас; класен ръководител на ІV е клас
26 Анелия Каракашева Старши учител І – ІV клас;
27 Янка Мицова І – ІV клас по английски език
28 Камелия Зашева  Учител прогимназиален етап – български език и литература; класен ръководител на VІ б клас
29 Десислава Куйова Главен учител прогимназиален етап – български език и литература; класен ръководител на V в клас
30 Славчо Бонев Старши учител гимназиален етап – български език и литература; класен ръководител на ІХ а клас
 31 Людмила Темелакиева Старши учител гимназиален етап – български език и литература; немски език; класен ръководител на VІІІ б клас
 32 Калина Ушатова Старши учител прогимназиален етап – български език и литература; руски език; класен ръководител на VІІ а клас
33 Радка Славева Старши учител в прогимназиален етап – английски език; класен ръководител на V д клас
34 Мария Маркова Старши учител прогимназиален етап – английски език; класен ръководител на V б клас
35 Златинка Джаджарова Старши учител гимназиален етап – английски език; класен ръководител на Х а клас
36 Юлиана Иванова  Учител гимназиален етап – английски език; класен ръководител на VІІІ а клас
37 Даниела Андонова Старши учител гимназиален етап – английски език; класен ръководител на ХІІ а клас
38 Наташа Тодорова Главен учител гимназиален етап – испански език
39 Аня Хуонас Агилар Учител гимназиален етап – испански език – от Кралство Испания
40 Йорданка Зашева Главен учител прогимназиален етап – руски език
41 Бойка Бекирова Старши учител прогимназиален етап – математика, инф. технологии; класен ръководител на VІІ в клас
42 Димитринка Бонева Старши учител прогимназиален етап – математика, инф. технологии, класен ръководител на V а клас
 43 Сашка Минева Старши учител прогимназиален етап – математика и информатика; класен ръководител на VІ а клас
 44 Райна Дякова Старши учител гимназиален етап – математика, класен ръководител на ХІ а клас
 45 Ета Захариева Главен учител гимназиален етап – математика, информатика и инф. технологии; класен ръководител на ІХ б клас
 46 Анета Трайкова Старши учител гимназиален етап –  математика, инф. технологии, информатика; класен ръководител на VІ в клас
47 Даниела Петрова Старши учител прогимназиален етап – инф. технологии, технологии и предприемачество
48 Емилия Новачка- Гиргинова  Учител прогимназиален етап – география, технологии и предприемачество; класен ръководител на VІ г клас
49 Маргарита Сапунджиева Старши учител прогимназиален етап – география, история;
50 Красимира Велинова Старши учител гимназиален етап – география, история; английски език
 51 Валя Шукадарова Старши учител гимназиален етап – философски цикъл
 52 Вася Конде Старши учител гимназиален етап – физика, математика, испански език и информационни технологии;
 53 Йорданка Савачка Старши учител прогимназиален етап – химия, биология, човекът и природата; класен ръководител на VІІ г клас
 54 Донка Тодорова Старши учител гимназиален етап – химия, испански език; класен ръководител на Х б клас
 55 Надя Каралийска Старши учител гимназиален етап – биология и здравно образование; класен ръководител на  ХІІ б клас
 56 Нели Тачева Старши учител гимназиален етап – математика и физика; класен ръководител на  VІІ б клас
 57 Кичка Георгиева Старши учител прогимназиален етап – изобразително изкуство, технологии и предприемачество
 58 Явор Виделов Старши учител прогимназиален етап – изобразително изкуство, технологии и предприемачество; класен ръководител на  V в клас
 59 Недка Василиева Старши учител  гимназиален етап – музика
 60 Илияна Велинова Старши учител прогимназиален етап – музика
 61 Христо Костов Старши учител прогимназиален етап – физическо възпитание и спорт
62 Йорданка Янкова Старши учител прогимназиален етап – физическо възпитание и спорт;
63 Иван Дойчев Старши учител прогимназиален етап – физическо възпитание и спорт;
64 Павлина Кишкина  Учител прогимназиален етап – физическо възпитание и спорт;
65 Силвия Кавданска Ресурсен учител
66 Мариела Данаилова Логопед
67 Елеонора Георгиева Учител  целодневна организация – І а клас
 68 Любима Ранова Старши учител целодневна организация- І б клас
69 Ваня Абрашкова Учител  целодневна организация –  І в клас
70 Жанет Крумова Старши учител целодневна организация – І г клас
 71 Надежда Иванова  Учител целодневна организация – ІІ а клас
72 Виолета Янакиева Старши учител целодневна организация – ІІ б клас
73 Анелия Бешева Старши учител целодневна организация – ІІ в  клас
74 Даниела Николова Учител  целодневна организация- ІІ г клас
 75 Катя Паунова Старши учител целодневна организация – ІІІ а клас
 76 Камелия Стоилова Старши учител целодневна организация –  ІІІ б клас
 77 Даниела Никова  Старши учител  целодневна организация – ІІІ в клас
 78 Десислава Бонева Учител  целодневна организация
79 Анелия Кирилова Старши учител целодневна организация –  ІІІ г клас
 80 Вася Узунова Учител  целодневна организация – ІІІ д клас
 81 Елисавета Шалдупова Старши учител целодневна организация – ІV а клас
 82 Стефка Стоянова  Учител  целодневна организация – ІV б клас
 83 Делка Евтимова  Учител  целодневна организация – ІV в клас
84 Сийка Тасева Старши учител целодневна организация-  ІV д клас
85 Камелия Костова Учител  целодневна организация- ІV е клас
 86 Десислава Христова Учител целодневна организация
87 Анелия Мицова Учител целодневна организация – VІІ клас
88 Веселина Милтанова Учител  целодневна организация- VІІ  клас
89 Мариана Бояджиева Старши учител  целодневна организация – V в, г  клас;  Старши учител прогимназиален по руски език
90 Йордан Гиргинов Учител  целодневна организация – V а, д  клас
91 Мирослава Йочева Учител  целодневна организация – VІ  клас
92 Десислава Кастелова Учител  целодневна организация – VІ  клас; учител прогимнациален етап по история и цивилизация
93 Лилия Рангелова Учител  целодневна организация
94 Надя Райкова Учител  целодневна организация – V б,в клас
 95 Татяна Ефремова библиотекар
 96 Калина Каимска ЗАС
97 Стоименка Бельова Домакин
98 Петър Димитров Общ работник
99 Петър Георгиев Огняр
100 Огнян Марикин Електротехник
101 Емилия Ранова  Чистач
102 Жанета Георгиева  Чистач
103 Елена Узунова  Чистач
104 Емилия Коларска  Чистач
105 Димитринка Иванова  Чистач
106 Йорданка Стойнева  Чистач
107 Зоя  Кьосева  Чистач
108 Мариана Магдина  Чистач
109 Вероника Стефанова  Чистач
110 Роза Паликарска  Чистач
111 Костадин Терзийски Охрана
112 Иван Иванов Шофьор

 

Приятели

  • Cheap reliable web hosting from WebHostingHub.com.
  • Domain name search and availability check by PCNames.com.
  • Website and logo design contests at DesignContest.net.
  • Reviews of the best cheap web hosting providers at WebHostingRating.com.