СУ "Св. П. Хилендарски"

град Дупница

 • RSS
 • Delicious
 • Digg
 • Facebook
 • Twitter
 • Linkedin
 • Youtube

ГРАМОТА ЗА ОТЛИЧНО ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ОЛИМПИАДА ПО РУСКИ ЕЗИК ЗА УЧЕБНАТА 2012/2013 ГОДИНА
ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОЛИМПИАДАТА ПО РУСКИ ЕЗИК ЗА УЧЕБНАТА 2012/2013 ГОДИНА ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО РУСКИ ЕЗИК, ПРОВЕДЕН НА 23.03.2013 Г., ГРАД ДУПНИЦА
  МОЙ ГОРОД И МОЯ ШКОЛА
  РЕПОРТАЖ ЗА НАЦИОНАЛНАТА ОЛИМПИАДА ПО РУСКИ ЕЗИК ЗА УЧЕБНАТА 2012/2013 ГОДИНА
  ТЕМИ ОТ НАЦИОНАЛНАТА ОЛИМПИАДА ПО РУСКИ ЕЗИК ЗА УЧЕБНАТА 2012/2013 ГОДИНА
  ПРОТОКОЛ ЗА ДОПУСНАТИТЕ ДО УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО РУСКИ ЕЗИК
  ПИСМО ДО НАЧАЛНИЦИТЕ НА РЕГИОНАЛНИТЕ ИНСПЕКТОРАТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО В Р БЪЛГАРИЯ
  ПРОГРАМА ЗА НАЦИОНАЛНАТА ОЛИМПИАДА ПО РУСКИ ЕЗИК, ДУПНИЦА 22-23 МАРТ 2013 Г.
  ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО РУСКИ ЕЗИК, ДУПНИЦА 22-23 МАРТ 2013 Г.
  ИЗПИТНИ МАТЕРИАЛИ НА ОЛИМПИАДАТА ПО РУСКИ ЕЗИК, ОБЛАСТЕН КРЪГ
Р Е Г Л А М Е Н Т ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОЛИМПИАДАТА ПО РУСКИ ЕЗИК ЗА УЧЕБНАТА 2012-2013 ГОДИНА
  ЗАПОВЕД ЗА ОРГАНИЗИРАНЕТО И ПРОВЕЖДАНЕТО НА УЧЕНИЧЕСКИ ОЛИМПИАДИ И НАЦИОНАЛНИ СЪСТЕЗАНИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2012-2013 ГОДИНА

22-23 МАРТ 2013 ГОДИНА

Приятели

 • Cheap reliable web hosting from WebHostingHub.com.
 • Domain name search and availability check by PCNames.com.
 • Website and logo design contests at DesignContest.net.
 • Reviews of the best cheap web hosting providers at WebHostingRating.com.