СУ "Св. П. Хилендарски"

град Дупница

 • RSS
 • Delicious
 • Digg
 • Facebook
 • Twitter
 • Linkedin
 • Youtube

     ИСТОРИЯ НА СУ „СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” – ДУПНИЦА

 

Училището носи името на Паисий Хилендарски – българският народен будител и духовник. Неговата „История славяноболгарская” дори и днес, два века след създаването й продължава да говори живо и непосредствено на нашето време. От нея ние знаем, че не е достатъчно само да си роден в родината, за да се наречеш българин. Трябва да помним историята си, да се гордеем с нея.
А историята на нашето училище започва от тъмните години на робството, през 1870 г. То тогава се нарича „училището в махалата „Мърджина” – махала, намираща се около централната част на града, бързо разрастваща се по това време. През 1906 г. се построява първата училищна сграда с 4 класни стаи. Дадено му е името „Отец Паисий”. През 1924 г. се построява втори етаж с още 4 класни стаи. В този вид, с достроените през 1954 г. физкултурен салон и 2 класни стаи, училището съществува до неотдавна. Нуждите на града ни растат, учениците вече не се побират в малкото здание. Първа копка на днешната сграда е направена през 1982 г. от г-жа Маргарита Панева – тогавашен директор. За четири години се издига внушителна, модерна сграда.
Официалното откриване е през 1986 г., когато се обединяват две училища – ОУ „Отец Паисий” и Базово училище „Акад. Тодор Самодумов”. Обединяват се и традициите им. Името вече е ОУ „Паисий Хилендарски”. Бързо става елитно в града не само защото тук условията са най-добри, а и защото учителският колектив е квалифициран.

     От учебната 1998/99 г. е СОУ и осъществява прием с ранно чуждоезиково обучение от I клас и интензивно изучаване на чужд език с прием след завършен VII клас.

     Училището работи по проекти, касаещи оборудване на кабинети по чужд език, свързани с новите технологии на чуждоезиковото обучение, финансирани от Кралство Испания и Корпус на мира на САЩ. За нуждите на обучението по испански език са преобразувани 3 класни стаи в компютърен езиков кабинет, зала мултимедиа и библиотека с испанска литература, която съдържа над 7000 тома. От 2001 г. училището е включено в Споразумение между МОН – България и Министерство на образованието, културата и спорта на Кралство Испания, което дава възможност на учениците, изучаващи интензивно испански език за явяване на изпити за получаване на международна диплома. Работата на учители-чужденци спомага за успехите на учениците, които завоюват челни места на олимпиадата по испански език и печелят и други награди, като учебни екскурзии в Испания и стипендии за изключителни постижения в областта на испанския език и цялостна работа в учебния процес.
Обзаведени са и кабинети по английски език в резултат на два проекта, финансирани от Корпус на мира.
През 2004 г. училището бе включено като база за изучаване на руски език в област Кюстендил в бюлетин, издаден от МОН – България, Посолство на Руската Федерация и Руския културно-информационен център в София.
Квалификацията на учителите всяка година се повишава в курсове в страната и чужбина /Испания, Англия, Франция, Русия/.
Учениците участват активно в спортния живот на града и в олимпиадите по всички предмети като печелят призови места на областно и национално ниво.
Всички мероприятия, годишнини, концерти, са свързани с работата на вокалната група към училището с ръководител Н. Василиева.
Продължава и се задълбочава сътрудничеството с Отдела по образование  към Посолството на Испания както по отношение на обогатяване на материалната база, така и за повишаване на квалификацията на учителите и разширяване възможностите  на учениците за участие в различни международни конкурси и проекти.
Учители, удостоени с почетното отличие “Неофит Рилски” са: Виолета Инкьова – директор на училището; Наташа Тодорова – учител по испански език; Йорданка Зашева – учител по руски език.
През учебната 2010/2011 г. в СОУ „Св. Паисий Хилендарски” гр. Дупница се обучават 767 ученици, разпределени в 34 паралелки. 180 ученици от І до VІІ клас се занимават в 7 полуинтернатни групи.
Учениците са обучавани от 62 учители. Непедагогическият персонал се състои от 16 служители.
Гордост на СОУ „Св. Паисий Хилендарски” са неговите ученици. От завършващите всяка година зрелостници около 99 % от тях са приети във висши учебни заведения в страната и в чужбина /Испания, Франция, Англия, САЩ, Германия/.
През учебната 2010/2011  училището чества 140 г. от основаването му. Предвиждат се редица мероприятия. Тържественото честване ще бъде на 9 май 2011 г.

Приятели

 • Cheap reliable web hosting from WebHostingHub.com.
 • Domain name search and availability check by PCNames.com.
 • Website and logo design contests at DesignContest.net.
 • Reviews of the best cheap web hosting providers at WebHostingRating.com.