СУ "Св. П. Хилендарски"

град Дупница

 • RSS
 • Delicious
 • Digg
 • Facebook
 • Twitter
 • Linkedin
 • Youtube

УЧЕБНА 2014/2015 ГОДИНА

ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ В ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ В НАЧАЛЕН ЕТАП

ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ В НАЧАЛЕН ЕТАП

ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ В НАЧАЛЕН ЕТАП

ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ В НАЧАЛЕН ЕТАП

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ “ ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО В СРЕДИЩНИТЕ УЧИЛИЩА ЧРЕЗ ВЪВЕЖДАНЕ НА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС“

УЧЕБНА 2013/2014 ГОДИНА

ОТЧЕТ ЗА УЧЕБНО ВЪЗПИТАТЕЛНАТА РАБОТА В ПИГ

ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ

ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ

РЕПОРТАЖ ЗА УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛНАТА РАБОТА В ПИГ
УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС В СОУ „СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ ГР. ДУПНИЦА

Проект „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“

отчет за работата на пиг през учебната 2012/2013 г.

РЕПОРТАЖ ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ В ПИГ І КЛАС

РЕПОРТАЖ ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ В ПИГ ІI КЛАС

РЕПОРТАЖ ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ В ПИГ IIІ КЛАС

РЕПОРТАЖ ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ В ПИГ ІV КЛАС

УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛНАТА РАБОТА В ПИГ V, VІ И VІІ КЛАС ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ И МАЙ

УЧЕБНА 2011/2012  ГОДИНА

  Проект „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“
  Заповед за изпълнение на проект „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“
  Учебна програма за целодневна организация на учебния ден
  Отчет за дейностите по проект за целодневна организация на учебния процес в средищните училища.
  График за часовете в полуинтернатните групи

Проект „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ – Занимания по интереси

Приятели

 • Cheap reliable web hosting from WebHostingHub.com.
 • Domain name search and availability check by PCNames.com.
 • Website and logo design contests at DesignContest.net.
 • Reviews of the best cheap web hosting providers at WebHostingRating.com.