СУ "Св. П. Хилендарски"

град Дупница

 • RSS
 • Delicious
 • Digg
 • Facebook
 • Twitter
 • Linkedin
 • Youtube

ПРОЕКТ „УЧИЛИЩЕН ПЛОД“

 14.06.2019г.  Заповед на директора на СУ „Св. Паисий Хилендарски“  за разглеждане на постъпилите предложения и извършен избор на заявител по Схема“Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“
 13.06.2019г.  Протокол на комисия за набиране на предложения и изготвяне на мотивирано предложение за избор на заявители по всяка от схемите „Училищно мляко“ и „Училищен плод“
 11.06.2019г.  Заповед на директора на СУ „Св. Паисий Хилендарски“ за определяне на комисия за набиране на предложения и изготвяне на мотивирано предложение за избор на заявители по всяка от схемите „Училищно мляко“ и „Училищен плод“
 03.06.2019г.  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОЦЕДУРА на основание на член 13 б от НАРЕДБА  за условията за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“
 03.06.2019г. Заповед на основание на член 13 б от НАРЕДБА  за условията за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“

Приятели

 • Cheap reliable web hosting from WebHostingHub.com.
 • Domain name search and availability check by PCNames.com.
 • Website and logo design contests at DesignContest.net.
 • Reviews of the best cheap web hosting providers at WebHostingRating.com.