• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Youtube

dsc00646

Уважаеми родители,
Педагогическият съвет на училището взе решение за участие в НП „Отново заедно“, МОН , 2021 г.
почивка на море — 4 групи, в КК Слънчев бряг, в периода 22 –27.08.2021 г., с ръководители: Анета Трайкова, Елена Масленкова, Николина Панова, Йорданка Янкова;
почивка на планина—2 групи, в хотел „Холидей Спа“, Велинград, в периода 02.—07.08.2021 г., с ръководители: Донка Тодорова и Станислава Георгиева.
Заявления за включване на ученици в НП „Отново заедно“ ще се приемат в канцеларията на училището от 05.07.2021 г. до 08.07.2021 г.
Училищна комисия ще извършва подбор за участие на учениците в НП “Отново заедно”, въз основа на приетите с решение на ПС критерии.
Следва всеки родител, който кандидатства, да попълни заявление и да приложи необходимите документи. Комисията ще извърши класиране на кандидатите според броя на получените точки и ще внесе списъка на класираните 60 ученици за одобрение.

Заявление за участие по НП „Отново заедно“

ПРОЕКТ „ПРЕДАЙ НАТАТЪК – ЖИВОТЪТ Е ЦЕННОСТ“

В  СЕУ „СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“, ГРАД ДУПНИЦА

УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА

             СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“, град Дупница е едно от училищата, спечелило проект „Заедно срещу насилието и наркотиците“ за учебната 2020/2021 година на Местната комисия за борба  срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при община Дупница.

                Предвидените дейности по проекта на тема „Предай нататък – Животът е ценност“ са реализирани чрез различни обучения, туристически поход и спортни мероприятия с цел превенцията да стигне до повече млади хора и да се привлекат повече съмишленици.

Обучение „Предай нататък – Животът е ценност“ – ученици доброволци участваха в здравни беседи в часа на класа съвместно с медицинското лице в училището. В ЧК в гимназиален етап бе представена мултимедийна презентация на тема: „Болести, предавани по полов път – да се предпазим, а не да се лекуваме“, която да се разпространи сред близо 200 ученици.

Създаване на информационен кът на тема „Моето здраве е мое право“. В инициативата се включиха всички ученици (I-XII клас). Реализиран бе здравен  кът във фоайето на втория етаж в училището, които през цялата учебна 2020/2021 година се допълваше и актуализираше.

Организиране на туристически поход „Предай нататък – Животът е ценност“. Походът е реализиран на 24.06.2021 г. до парк „Рила“, град Дупница. Всеки ученик постави червена лента – символ на солидарността с ХИВ-позитивните и болните от СПИН, бяха раздадени брошури по темата и изнесена беседа по темата за превенция на СПИН .

       Проектът спечели нови доброволци. В коридорите на училището са поставени рисунки и табла, оформен е кът „Моето здраве е мое право“ и доказахме, че здравето е ценност и трябва да го пазим. Акцентира се върху здравословния начин на живот на младите хора; превенцията на поведенческите рискови фактори за здравето. Проектът допринесе за здравната осведоменост на всички ученици в училището (I-XII клас).

dsc00646

О Б Я В А

СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“, град Дупница,  сформира УЧИЛИЩЕН ДУХОВ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИ ОРКЕСТЪР. Необходимо е желаещите ученици (VII – IX клас; момичета и момчета) да попълнят заявление за включване в оркестъра, подписано от родителите им. Заявленията могат да се вземат от канцеларията на училището.

Първа среща – 05.07.2021 г. (понеделник) от 10 часа във физкултурния салон на начален етап, I етаж.

От ръководството

З А Я В Л Е Н И Е и декларация за информирано съгласие

ЕВРОПА ДИРЕКТНО В ДУПНИЦА

В началото на м. юни в родния ни град бе открит офис на Европа Директно. За първи път Дупница е домакин за Кюстендилска област и югозападна България. Неговата задача е да информира жителите на града и региона за възможностите, които ЕС предлага на хората, свързани с кандидатстването и реализацията по редица европейски проекти, свързани с бизнеса, обучението и културното сътрудничество.

На откриването присъстваше г-н Цветан Кюланов, представител от ЕК, който очерта главните насоки пред бъдещата работа на европейските представители и органи; г-жа Олга Китанова, заместник кмет „Стопански дейности“;  граждани и гости на града. Част от екипа на младшите посланици на СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“ също взеха участие, като активно участваха в проведената викторина и спечелиха множество награди.

Ръководител на Офиса е Светлана Йорданова, бивш възпитаник на училището. Предстои една ползотворна съвместна дейност между младшите посланици и Европа Директно в следващите месеци.

Грамота на СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“, град Дупница за цялостно, отлично представянe на областния кръг на олимпиадите през учебната 2020/2021 година и ТРЕТО място в общото областно класиране.

НАГРАДИ ОТ НИК „МЕСТА И ПАМЕТ“
Националният исторически конкурс „Места и памет“ цели да провокира творческата, изследователска и екипна работа на учениците от гимназиален етап, да стимулира развитието на умения и компетентности чрез изследването и изучаването на еврейската общност в България. През учебната 2019 – 2020 г. темата на конкурса бе „Места и памет – реални личности и истински истории“ и бе посветен на българските евреи – творци. Екипът на СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Дупница Магдалена Стоянова и Венеция Томова, с консултант Маргарита Сапунджиева, спечели второ място с разработката си „Леа Коен – с благодарност към живота“.
На дистанционна среща в РУО – Кюстендил учениците и техният ръководител присъстваха на награждаването, организирано от МОН за участниците в двете поредни години 2020 и 2021. Приветствия и похвала за труда на всички участници отправи заместник-министър Мария Гайдарова и членовете на журито: Радостина Николова – експерт по история и цивилизации в МОН; Коста Костов – главен експерт в дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование” и Албена Танева, преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“. Този конкурс е поредният успех за Магдалена Стоянова и Венеция Стоянова, които доказаха за пореден път отличните си познания и умения за работа (и двете са печелили отлични оценки на конкурси на Академията за лидери на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, към Историческия факултет в университета.)
Участието в конкурса и спечеленото призово място, показва, че нашите ученици се занимават сериозно и отговорно с наука и научни изследвания, умеят да отстояват позицията си и растат като млади хора, които се интересуват от миналото, познават настоящето и са загрижени за бъдещето на своя народ. Темата за Холокоста и изучаването му в училище е мисия на учителя по история, Маргарита Сапунджиева. В съвременния свят, в който все повече и по-често се чуват речи на омраза, търсенето на разнообразни форми за противодействие е важна част в ежедневната работа на учителите. Изучаването на историята на еврейската общност в България е включена в дейността на клуба по история в училището от години, както и начин за възпитаване на етническа толерантност.

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ
ПО ВЪПРОСИТЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА
От 4 до 6 юни 2021 г. в гр. Видин се проведе 49-та национална конференция по въпросите на обучението по физика на тема: „Физиката в STEM образованието в средните и във висшите училища”. Организатори на конференцията бяха Съюзът на физиците в България, Министерството на образованието и науката, фондация „Еврика“ и др.
Научната програма на конференцията включва пленарни доклади, секционни доклади, постерно представяне на авторски разработки, кръгли маси и дискусии. В конференцията взе участие с доклад на тема: “Бинарните уроци по физика и астрономия“ г-жа Елена Масленкова, учител по физика и астрономия в СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“, град Дупница. Представените на конференцията материали ще бъдат отпечатани в сборник с доклади.
В рамките на 49-ата Национална конференция със съдействието на фондация „Еврика“ се проведе и Национален конкурс за есе за ученици и студенти на тема „Големите открития във физиката на ХХ век“. От СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“, град Дупница участваха Ванеса Йорданова от 9 б и Теодора Китова от 12 а клас.

dsc00646

Лято в библиотеката

dsc00646

Родителската среща на 7 клас ще се проведе на 3 юни (четвъртък) от 17,30 ч. в класните стаи на паралелките. В дневния ред се включват точки, касаещи НВО и прием в средните училища. 

dsc00646

Заповед №1331/27.05.2021 г. на Директора на СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“, Дупница за въобновяване на присъственето обучение от 31.05.2021 г.

НАГРАДИ ОТ VIII КОНКУРС ЗА ФОТОГРАФИЯ НА ИСПАНСКИ ЕЗИК 2020/2021 Г.

Отново нашите ученици от класовете, изучаващи испански език, се увенчаха с успех на  VIII конкурс за фотография на испански език 2020/2021 г. , организиран от отдел „Образование“ на Испанското посолство в София. Диплом и награда за второ място получи Димитрина Спасова от XI б клас, а  Дарина Василева и Виктория Любенова от IX б клас получиха поздравително писмо и награди за участие в конкурса по фотография.

Съветникът по образователните въпроси Анхел Сантамария Барнола изрази надежда мероприятията да предизвикат интерес сред учениците от СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“, град Дупница, които имат отношение към испанския език и литература и към изкуствата – музика, рисуване, фотография, театър.

Награди от конкурса „Възкресение Христово“

На 23 май 2021 г. в църквата „Св. св. Кирил и Методий“, София се проведе тържествено награждаване на участниците в Националния конкурс „Възкресение Христово“.

В престижния конкурс взе участие Нина Илчева, ученичка в V а клас от СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“, град Дупница В категория „Изобразително изкуство“ тя спечели поощрителна  награда с рисунката „Жените – мироносци на гроба Господен“, която беше експонирана в изложбата в Енорийския център на храма.

Ловчанският митрополит Гавраил връчи наградите на участниците от цяла България. Владиката пожела много здраве и творчески успехи на всички бъдещи участници.

dsc00646

РЕГЛАМЕНТ НА МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ „ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ ПЛЮС”

dsc00646

Поздравителен адрес по повод 24 май от Мая Стойчева-Николова – началник  
РУО – Кюстендил

dsc00646

Поздравителен адрес от министъра на образованието и науката

Днес на площад „Свобода“ наградиха най- заслужилите учители на  2021 година. В категория „Учител на годината в основното образование“ наградата получи Явор Виделов, а за  „Учител на годината в средното образование“ беше отличена Анелия Йорданова.

Йордан Стоилов, ученик от XIа клас, участва в Третия национален ученически философско-исторически конкурс на тема „Македония и България – близките далечни“, организиран от СУ „Вела Благоева“, гр. Велико Търново. Конкурсът се проведе под патронажа на българския евродепутат Илхан Кючюк – постоянен докладчик на Европейския парламент за Република Северна Македония. Йордан участва със свое есе в трета възрастова група, заедно с още 37 негови съученици от цяла България. Своите размисли относно темата, която е актуална и много наболяла за цялото ни общество, Йордан изложи в няколко страници, изпълнени с противоречиви чувства за гордостта на българите от историческото минало, болката от разделението, покрусата от резултатите от защитата на българщината със силата на оръжието и надеждата за общо бъдеще. Журито, включващо преподаватели от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, оцени по достойнство работите на участниците. Йордан Стоилов и Маргарита Сапунджиева, научен ръководител, получиха грамоти за участие.

dsc00646

З А П О В Е Д № 1231 / 17.05.2021 г. на Директора на СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“, Дупница   за неучебни дни в периода 19 – 25 май 2021 г.

dsc00646

Покана за участие в световен ден на предизвикателството

dsc00646

Седмично меню за периода от 10.05.2021 г. и 14.05.2021 г.

dsc00646

Седмично меню за периода от 17.05.2021 г. и 20.05.2021 г.

dsc00646

З А П О В Е Д № 1196 / 05.05.2021 г. на Директора на СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“, Дупница  за  графика на обучението през месец май

Катерина Николова от VІІІ а клас участва във викторина , посветена на 60 години от първия полет на човек в Космоса. Тя зае второ място. Г-жа Екатерина Грибанова подготви за викторината талантливата ученичка.

dsc00646

З А П О В Е Д № 1185 / 02.04.2021 г. на Директора на СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“, Дупница  за периода 30.04 – 07.05.2021 г.

dsc00646

Седмично меню за периода от 26.04.2021 г. до 30.04.2021 г.

Децата от подготвителната група на СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“, град Дупница участваха в тържество под надслов „Пролетни празници „. Бъдещите първокласници рецитираха стихове, пяха пролетни песни и играха лазарски танци. Публиката бяха учениците от 1 в клас.

Учениците от СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“, град Дупница се включиха в ежегодния „Маратон на четенето“. Малки и големи почитатели на книгата проведоха различни инициативи. Участваха в четене на приказки по роли, споделиха любими книги, гостува им детски писател. Детският свят стана още по-цветен и забавен.

dsc00646

График за провеждане на учебните занятия, считано от 12.04.2021 г. (понеделник)

dsc00646

Заповед на министъра на здравеопазването РД-01-220/08.04.2021 г.

dsc00646

Това е менюто, което важи за периода от 12.04.2021 г. до 16.04.2021 г. На 09.04.2021 г. от 9 до 13 часа в стола може да закупите купони за следващата седмица от 12.04.2021 г. до 16.04.2021 г.

dsc00646

З А П О В Е Д № 1137 / 02.04.2021 г. на Директора на СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“, Дупница за пролетна ваканция

dsc00646

Заповед  № РД09-798/ 31.03.2021 г. на   министъра на МОН за ОРЕС

dsc00646

Заповед на министъра на здравеопазването РД-01-194/30-03-2021 г.

dsc00646

Програмата “Награди, стипендии и отличия”

dsc00646

Информация на дейността на УчИ- БАН и предстоящата и сесия през м. ноември 2021 г.

dsc00646

АНКЕТА ЗА ПРОУЧВАНЕ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕ НА РОДИТЕЛИТЕ ЗА РАБОТА В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

dsc00646

П Л А Н ЗА ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПРАЗНИК НА БЪЛГАРИЯ ТРЕТИ МАРТ

dsc00646

Проект квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти- ІV кампания от 01.10.2020 г. до 03.10.2021 г. Линка за проекта https://teachers.mon.bg

dsc00646

Анкета за родители относно бързи антигенни тестове от децата

Ученичката от VІІІ а клас Дaяна Миланова спечели първо място за картичка  на Коледен конкурс, който се организира от читалище „Братство 1869“, град Кюстендил.
Поздрав  за Коледа от Директора на СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“-Дупница 

ПРОЕКТ „РУССКИЙ УГОЛОК“ В СЕУ „СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“, ГРАД ДУПНИЦА

На 26 ноември 2020 г. на гости на учениците от III б клас, изучаващи руски език, бяха представители на Руския културно-информационен център в гр. София, посланици на Проект „Русский уголок“. Целта на проекта е популяризиране на руската култура, руския език и духовно-нравствените ценности, които се реализират със съдействието на Фонд „Православна инициатива“ в Русия.

Учениците получиха дарение „Руски кът“, което включва библиотечен шкаф, книги на руски език, учебна литература по руски език и сувенири – предмети от руския бит и фолклорни аксесоари. Дарението идва от Руската федерация и представителството на Россътрудничество. За да го връчат, в училището пристигнаха Олга Широкова – ръководител на представителство и директор на РКИЦ, Наталия Ерьомина – началник на Отдел на Представителството на Россътруничество в България и Прасковя Кънева – сътрудник към Отдела за руски език и образование в РКИЦ. Присъства и представител на руската общност в Дупница „Все вместе“ – Олга Петрова. Третокласниците посрещнаха гостите по български и руски обичай с хляб и сол.

За всеки от предметите гостите обясниха символа и показаха как се използва.

Учениците имаха възможността да се запознаят с историята и символиката на матрьошката и собственоръчно да изрисуват традиционната руска играчка. Направиха сценка на приказката „Дядо и ряпа“, използвайки подарените предмети.

Десет са училищата в България, на които проектът гостува.

dsc00646

Информация за шестото издание на „Базар на професиите“, организиран от Българската мрежа на Глобалния договор на ООН. 

dsc00646

Програма за шестото издание на „Базар на професиите“, организиран от Българската мрежа на Глобалния договор на ООН. 

dsc00646

Информация за онлайн научна лаборатория Байер за деца Байлаб, насочена към деца и ученици от 5 до 12 години

СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“ отбелязва 110 г. дипломатически отношения между Република България и Кралство Испания

На 20 октомври т.г., в СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“, град Дупница бе открита изложба във връзка с 110-годишнината от установяване на дипломатически отношения между България и Кралство Испания.

Гост на откриването на изложбата бе секретарят на посолството г-жа Мария Муньос, която поздрави учениците и ръководството от името на посланика Н.П. Алехандро Поланко Мата.

Ученици от XIб и XIIб клас, изучаващи испански език, представиха интересни факти от приноса на хората на литературата и изкуството в развитието на приятелските отношения между двата народа. Особено внимание те отделиха на преводите от и на испански език. Представени бяха моменти от творческия живот на големия български писател  Димитър Димов, признат като единствения чуждестранен писател успял да види и опише Испания и хората й без утвърдените клишета, за плодотворното му сътрудничество с великия испански творец Едуардо Суньига. Рецитирани бяха стихове на испански и български език.

Особен интерес предизвикаха данните, свързани с посещенията на испанските дипломати в училището и техният принос за развитието на испанските паралелки.

Г-жа Муньос поздрави учениците за прекрасната презентация, за отличните им знания по испански език и задълбочения интерес и познаване на културните връзки между Испания и България. Тя посети и VIIIб клас.

Г-жа  Муньос получи като подарък картина, ученическо творчество, албуми от град Дупница и много положителни емоции.

dsc00646 ПЛАН за отбелязване на патронния празник на СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“ и тържествено честване на 150-годишнината от основаването на училището в махалата „Мърджина
dsc00646 Световен ден на ходенето
СКЪПИ УЧЕНИЦИ,
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ ДАРИХТЕ КНИГА!
БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ ДАРИХТЕ ЗНАНИЯ, ЕМОЦИИ И РАДОСТ!
dsc00646 Адрес за първия учебен ден от народния представител Радослава Чеканска
dsc00646 Поздравителен адрес от народния представител Кирил Калфин
dsc00646 Поздравителен адрес от началника на РУО – Кюстендил Мая Стойчева – Николова по повод началото на учебната 2020/2021 година
dsc00646 Поздравителен адрес от г-жа Милена Дамянова – председател на Комисията по образованието и науката в 44-ото Народно събрание
dsc00646 Поздравителен адрес от Областния управител на Кюстендил г-н Виктор Янев
dsc00646 Материали на Държавната агенция за закрила на детето и Асоциация „Родител“ за 12 идеи за родители в КОВИД КРИЗА
dsc00646 Материали на Държавната агенция за закрила на детето и Асоциация „Родител“ за безопасен интернет
dsc00646 КЛАСНИ СТАИ
dsc00646 УЧЕБНИЦИ ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП 2020/2021 г.
dsc00646 Обява за свободни работни места
dsc00646 Линкове към помощни материали за училища и родители
dsc00646 Обява за едно свободно място за паралелка с Профил «Чужди езици», Испански с английски език»
dsc00646 „Подари книга вместо цветя“
dsc00646 Национална кампания „Купи 1 книга. Дари я на своето училище”
dsc00646 СПИСЪК НА ЗАПИСАНИТЕ УЧЕНИЦИ, Профил Чужди езици – Английски с испански език
dsc00646 СПИСЪК НА ЗАПИСАНИТЕ УЧЕНИЦИ, Профил Чужди езици – Испански с английски език
dsc00646 КЛАСИРАНИ НА ТРЕТИ ЕТАП, Профил Чужди езици – Английски с испански език
dsc00646

ЗАПОЧНА ПРИЕМЪТ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПОМОЩТА ЗА БЪДЕЩИТЕ ОСМОКЛАСНИЦИ

До 15 октомври семействата, чиито деца ще бъдат осмокласници през идната учебна година, могат да кандидатстват за получаване на помощ в размер на 250 лв. Със средствата може да се покрият част от разходите преди старта на първия гимназиален етап – за дрехи, учебници или други ученически пособия.
Заявления се подават на място в дирекция „Социално подпомагане“, по пощата или с електронен подпис в Системата за сигурно електронно връчване. Хората, които желаят, могат да изтеглят предварително необходимите документи от адрес: https://asp.government.bg/bg/deynosti/sotsialno-podpomagane/sotsialni-pomoshti (Заявление-декларация по чл.12А).
За да бъде отпусната еднократната помощ, средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца трябва да е по-нисък или равен на 450 лв. Средствата са обвързани с посещение на държавно или общинско училище и ще се изплащат на два пъти – след влизане в сила на заповедта за отпускането им и в началото на втория учебен срок. Ако детето не бъде записано за втория срок или в рамките на месец натрупа 5 неизвинени отсъствия, семейството трябва да върне парите. Помощта ще се отпуска без доходен тест за деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и за деца, настанени в семейства на роднини и близки и приемни семейства.

dsc00646 КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА СВОБОДНИТЕ МЕСТА НА ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ:
24 и 27 юли в ОУ „Христаки Павлович“, град Дупница
Задължително да се носи свидетелство за завършено основно образование – оригинал!
dsc00646 ЗАПИСАНИ НА ПЪРВИ И ВТОРИ ЕТАП, Профил Чужди езици – Английски с испански език
dsc00646 ЗАПИСАНИ НА ПЪРВИ И ВТОРИ ЕТАП, Профил Чужди езици – Испански с английски език
 21.07.2020г. Обявление за откриване на процедура
dsc00646 КЛАСИРАНИ НА ВТОРИ ЕТАП, Профил Чужди езици – Английски с испански език
dsc00646 КЛАСИРАНИ НА ВТОРИ ЕТАП, Профил Чужди езици – Испански с английски език
dsc00646 КЛАСИРАНИ НА ВТОРИ ЕТАП ЗАПИСВАНЕ:
21 и 22 юли 2020 г.
От 8,00 до 18,00 ч. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
Свидетелство за завършено основно образование – оригинал!!!
Заявление за записване – по образец
Заявление за избираеми учебни часове – по образец
Удостоверение за преместване – изисква се служебно!
dsc00646 С П И С Ъ К на записаните ученици на първи етап от класиране
Eтап 1, Профил Чужди езици – Английски с испански език
dsc00646 С П И С Ъ К на записаните ученици на първи етап от класиране
Eтап 1, Профил Чужди езици – Испански с английски език
dsc00646 Eтап 1, Профил;Чужди езици; Испански с английски език
dsc00646 Eтап 1, Профил;Чужди езици; Английски с испански език
.

Приятели

  • https://sites.google.com/site/ouvapcarov/
  • https://www.ouevlogigeorgiev.com
  • https://www.dupnitsa.bg
  • http://gallery.dupnitsa.bg