• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Youtube
  СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ НА ФИРМИТЕ ПО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОТ 12.2014 Г.
   ПРОТОКОЛ ЗА РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА
  ДОГОВОР №1
   ДОГОВОР №2
   ДОГОВОР №3
   ДОГОВОР №4

 

Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава 8 „а“ от ЗОП с предмет: „Извършване на специализиран превоз на ученици от СОУ „Св. Паисий Хилендарски“ на територията на Община Дупница за период 01.01.2015 – 30.06.2015 г.“, публикувана в РОП с № 9037198

   Договор за превоз на деца/ученици
 

ОФЕРТА

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Извършване на специализиран превоз на ученици от СОУ „Св. Паисий Хилендарски“ на територията на Община Дупница за период 01.01.2015 – 30.06.2015 г.“

   ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
  ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Приятели

  • https://sites.google.com/site/ouvapcarov/
  • https://www.ouevlogigeorgiev.com
  • https://www.dupnitsa.bg
  • http://gallery.dupnitsa.bg