• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Youtube
dsc00646 ГРАФИК за дейността на Областната комисия по приемане на ученици в VIII клас в неспециализираните училища на територията на област Кюстендил на места по държавен план-прием за учебната 2023/2024 година
dsc00646 Заявления за провеждане на изпитите за проверка на способностите за приемане на ученици в VIII клас
dsc00646 Заповед № РД06-147 от 28.04.2023 г. на началника на РУО-кюстендил във връзка с организиране на дейности по приемане на ученици в VIII  клас в неспециализираните училища на места по държавния план-прием за учебната 2023/2024 г.
dsc00646 ГРАФИК за дейността на Областната комисия по приемане на ученици в VIII клас в неспециализираните училища на територията на област Кюстендил на места по държавен план-прием за учебната 2023/2024 година
dsc00646 ГРАФИК за работата на комисията за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства за учебната 2023/2024 година.
dsc00646 Дни на отворените врати в професионалните гимназии и училищата с паралелки за професионално образование за учебната 2022/2023 година в Кюстендил
dsc00646 Дни на отворените врати в професионалните гимназии и училищата с паралелки за професионално образование за учебната 2022/2023 година в Дупница
dsc00646 Дни на отворените врати в професионалните гимназии и училищата с паралелки за професионално образование за учебната 2022/2023 година в  Сапарева баня
dsc00646 Дни на отворените врати в професионалните гимназии и училищата с паралелки за професионално образование за учебната 2022/2023 година в Бобов дол

Приятели

  • https://sites.google.com/site/ouvapcarov/
  • https://www.ouevlogigeorgiev.com
  • https://www.dupnitsa.bg
  • http://gallery.dupnitsa.bg