• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Youtube

УЧЕБНА 2014/2015 ГОДИНА

ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА НА МОН „С ГРИЖА ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК – МОДУЛ „ОСИГУРЯВАНЕ НА ТАЛАНТЛИВИ УЧЕНИЦИ ЗА УЧАСТИЕ В УЧЕНИЧЕСКИ ОЛИМПИАДИ

УЧЕБНА 2013/2014 ГОДИНА

УЧЕБНА 2012/2013 ГОДИНА

 

ПРОЕКТ „С ГРИЖА ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК“, МОДУЛ „ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ НА ТАЛАНТЛИВИ УЧЕНИЦИ ЗА УЧАСТИЕТО ИМ В  УЧЕНИЧЕСКИ ОЛИМПИАДИ

  РЕПОРТАЖ ПО ПРОЕКТ „С ГРИЖА ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК“, МОДУЛ „ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ НА ТАЛАНТЛИВИ УЧЕНИЦИ ЗА УЧАСТИЕТО ИМ В  УЧЕНИЧЕСКИ ОЛИМПИАДИ ПО РУСКИ ЕЗИК

ПРОЕКТ „С ГРИЖА ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК“, МОДУЛ „ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ НА ТАЛАНТЛИВИ УЧЕНИЦИ ЗА УЧАСТИЕТО ИМ В  УЧЕНИЧЕСКИ ОЛИМПИАДИ – снимки на учениците от групите по руски и английски език

УЧЕБНА 2011/2012  ГОДИНА

  Отчет за дейностите по проект „С грижа за всеки ученик“, Модул „Осигуряване на обучението на талантливи ученици за участието им в ученически олимпиади“-по испански език
  Отчет за дейностите по проект „С грижа за всеки ученик“, Модул „Осигуряване на обучението на талантливи ученици за участието им в ученически олимпиади“-по руски език
  Отчет за дейностите по проект „С грижа за всеки ученик“, Модул „Осигуряване на обучението на талантливи ученици за участието им в ученически олимпиади“-по техническо чертане

Проект „С грижа за всеки ученик“, Модул „Осигуряване на обучението на талантливи ученици за участието им в ученически олимпиади“- техническо чертане

Приятели

  • https://sites.google.com/site/ouvapcarov/
  • https://www.ouevlogigeorgiev.com
  • https://www.dupnitsa.bg
  • http://gallery.dupnitsa.bg