• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Youtube

ПРОЕКТ „УЧИЛИЩЕН ПЛОД“

 12.05.2021г.  Обявление за процедура по Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“
 14.06.2019г.  Заповед на директора на СУ „Св. Паисий Хилендарски“  за разглеждане на постъпилите предложения и извършен избор на заявител по Схема“Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“
 13.06.2019г.  Протокол на комисия за набиране на предложения и изготвяне на мотивирано предложение за избор на заявители по всяка от схемите „Училищно мляко“ и „Училищен плод“
 11.06.2019г.  Заповед на директора на СУ „Св. Паисий Хилендарски“ за определяне на комисия за набиране на предложения и изготвяне на мотивирано предложение за избор на заявители по всяка от схемите „Училищно мляко“ и „Училищен плод“
 03.06.2019г.  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОЦЕДУРА на основание на член 13 б от НАРЕДБА  за условията за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“
 03.06.2019г. Заповед на основание на член 13 б от НАРЕДБА  за условията за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“

Приятели

  • https://sites.google.com/site/ouvapcarov/
  • https://www.ouevlogigeorgiev.com
  • https://www.dupnitsa.bg
  • http://gallery.dupnitsa.bg