• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Youtube

 

Грамоти за отлично представяне на олимпиади на областен кръг
Протокол с резултатите от общински кръг на олимпиадата по Биология и здравно образование
Протокол с резултатите от общински кръг на олимпиадата по БЕЛ
Протокол Знам и мога
ПРОТОКОЛ С РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
ПРОТОКОЛ за резултатите от ОБЩИНСКИ кръг на олимпиадата по ИСПАНСКИ ЕЗИК, проведен на 19.01.2022 г.
Протокол с резултатите  от  олимпиадата по английски език – общински кръг за учебната 2021/2022 година
Протокол с резултатите от общински кръг на олимпиадата по география и икономика
Протокол с резултатите от олимпиадата по физика – общински кръг за учебната 2021/2022 г.
Протокол с резултатите от олимпиадата по история и цивилизация – общински кръг за учебната 2021/2022 г.
Протокол с резултатите на явилите се на  олимпиадата по руски език – общински кръг за учебната 2021/2022 година
Протокол с резултатите от олимпиадата по математика – общински кръг за учебната 2021/2022 г.
ГРАФИК за провеждане на олимпиадите през учебната 2021/2022 година в СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“ гад Дупница
Грамота на СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“, град Дупница за цялостно, отлично представянe на областния кръг на олимпиадите през учебната 2020/2021 година и ТРЕТО място в общото областно класиране.
П Р О Т О К О Л № 2.2  за класирането и за резултатите на учениците, участвали в общинския кръг от V клас и VІ клас на националното състезание по изобразително изкуство „Лаборатория за изкуство“
П Р О Т О К О Л № 1.2  за явилите се и за резултатите на учениците, участвали в общинския кръг от V клас и VІ клас на Националното състезание по изобразително изкуство „Лаборатория за изкуство“
ПРОТОКОЛ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ  ІV КЛАС  НА ОБЩИНСКИ КРЪГ НА НАЦИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО „ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗКУСТВО“
ПРОТОКОЛ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ  V КЛАС  НА ОБЩИНСКИ КРЪГ НА НАЦИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО „ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗКУСТВО“
ПРОТОКОЛ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ  Х КЛАС  НА ОБЩИНСКИ КРЪГ НА НАЦИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО „ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗКУСТВО“
ПРОТОКОЛ № 1 ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ОЛИМПИАДАТА ПО ИСПАНСКИ ЕЗИК 2021 Г, ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ
Протокол класирани за областен кръг олимпиада по български език и литература
Протокол с резултатите на явили се на общински кръг олимпиада по български език и литература
П Р О Т О К О Л с резултатите на явилите се ученици на общински кръг на олимпиадата по ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ
Резултати от общински кръг на олимпиадата по география и икономика
ПРОТОКОЛ № 1 ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ
ОЛИМПИАДАТА ПО РУСКИ ЕЗИК 2021 Г., ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ
Резултати от общински кръг на олимпиадата по биология и здравно образование
ПРОТОКОЛ за резултатите от ОБЩИНСКИ кръг на олимпиадата
по ИСПАНСКИ ЕЗИК
ПРОТОКОЛ за резултатите на класираните за областен кръг на олимпиадата по ИСПАНСКИ ЕЗИК
ПРОТОКОЛ за резултатите от ОБЩИНСКИ кръг на олимпиадата
по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, проведен на 22.01.2021 г.
ПРОТОКОЛ за резултатите на класираните за областен кръг на олимпиадата по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
Протокол за явилите се ученици и техните резултати на олимпиадата по химия и опазване на околната среда Общински кръг, I състезателна група – ученици, които през настоящата учебна година са в VІІ клас
Протокол с резултатите на явилите се на олимпиадата по руски език за учебната 2020/2021 година – общински кръг, 20.01.2021 г.
ПРОТОКОЛ С РЕЗУЛТАТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА „ЗНАМ И МОГА“ 2021Г.
ПРОТОКОЛ № 2 ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА „ЗНАМ И МОГА“ 2021 Г.
ПРОТОКОЛ за явилите се ученици и техните резултати на олимпиадата по математика Общински кръг
Класирани за областен кръг по математика
ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ КРЪГОВЕ НА ОЛИМПИАДИТЕ В  ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“  ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА
НАЦИОНАЛЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ИСПАНСКИ ЕЗИК ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА
Olimp Isp Teodora XII Olimp Isp Lilia XII Olimp Isp Ivana X
Olimp Isp Barbara
DSC07412 DSC07413
НАЦИОНАЛЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ИСПАНСКИ ЕЗИК ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА
Dayana Olimpiada Georgi Olimpiada Jenny Olimpiada

Приятели

  • https://sites.google.com/site/ouvapcarov/
  • https://www.ouevlogigeorgiev.com
  • https://www.dupnitsa.bg
  • http://gallery.dupnitsa.bg