• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Youtube
КАСОВ ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА ЗА   2016  ГОДИНА НА СУ „СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“
КОРЕКЦИИ НА БЮДЖЕТА ЗА   2016  ГОДИНА НА СУ „СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“
АНАЛИЗ НА ИЗРАЗХОДВАНИТЕ СРЕДСТВА В § 10-00 ИЗДРЪЖКА ЗА   2016  ГОДИНА
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА  2016 г. на
СУ „ Св. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ” гр. Дупница
КАСОВ ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА ЗА  ДЕВЕТМЕСЕЧИЕТО НА 2016  ГОДИНА НА СУ „СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“
КОРЕКЦИИ НА БЮДЖЕТА ЗА  ДЕВЕТМЕСЕЧИЕТО НА 2016  ГОДИНА НА СУ „СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“
АНАЛИЗ НА ИЗРАЗХОДВАНИТЕ СРЕДСТВА В § 10-00 ИЗДРЪЖКА ЗА  ДЕВЕТМЕСЕЧИЕТО НА 2016  ГОДИНА
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА ДЕВЕТМЕСЕЧИЕТО на 2016 г. на
СУ „ Св. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ” гр. Дупница
КОРЕКЦИИ НА БЮДЖЕТА  ЗА  І-то полугодие  на  2016 г.
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА  ЗА  І-то полугодие  на  2016 г.
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТ 2016 Г. ЗА І-ТО  ПОЛУГОДИЕ
БЮДЖЕТ   ЗА 2016 ГОДИНА
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА  І-во ТРИМЕСЕЧИЕ на  2016г.
АНАЛИЗ НА ИЗРАЗХОДВАНИТЕ СРЕДСТВА В § 10-00 ИЗДРЪЖКА ЗА І-ТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2016  ГОДИНА
КАСОВ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТ 2016Г. ЗА І-ВОТО  ТРИМЕСЕЧИЕ НА ГОДИНАТА

Приятели

  • https://sites.google.com/site/ouvapcarov/
  • https://www.ouevlogigeorgiev.com
  • https://www.dupnitsa.bg
  • http://gallery.dupnitsa.bg