• RSS
 • Delicious
 • Digg
 • Facebook
 • Twitter
 • Linkedin
 • Youtube
Протокол № 6 от заседание на Обществения съвет, проведен на  04.07.2024 г. 
Покана за заседание на Обществения съвет на 04.07.2024 г. от 17.30 часа
Протокол № 5 от заседание на Обществения съвет, проведен на  30.05.2024 г. 
Покана за заседание на Обществения съвет на 30.05.2024 г. от 17.30 часа
Протокол № 4 от заседание на Обществения съвет, проведен на  22.04.2024 г. 
Покана за заседание на Обществения съвет на 22.04.2024 г. от 18.00 часа
Протокол № 3 от заседание на Обществения съвет, проведен на  12.03.2024 г. 
Покана за заседание на Обществения съвет на 13.03.2024 г. от 17.30 часа
Протокол № 2 от заседание на Обществения съвет, проведен на  12.01.2024 г. 
Покана за заседание на Обществения съвет на 12.01.2024 г. от 17.30 часа
Протокол № 1 от заседание на Обществения съвет, проведен на  10.10.2023 г. 
Покана за заседание на Обществения съвет на 10.10.2023 г. от 17.30 часа
Протокол № 8 от заседание на Обществения съвет, проведен на  12.09.2023 г. 
Покана за заседание на Обществения съвет на 12.09.2023 г. от 17.30 часа
Протокол № 7 от заседание на Обществения съвет, проведен на  07.07.2023 г. 
Покана за заседание на Обществения съвет на 07.07.2023 г. от 17.30 часа
Протокол № 6 от заседание на Обществения съвет, проведен на  15.06.2023 г. 
Покана за заседание на Обществения съвет на 15.06.2023 г. от 17.30 часа
Протокол № 5 от заседание на Обществения съвет, проведен на  25.04.2023 г. 
Покана за заседание на Обществения съвет на  24.04.2023 г. от 18.00 часа
Протокол № 4 от заседание на Обществения съвет, проведен на  23.03.2023 г. 
Покана за заседание на Обществения съвет на  22.03.2023 г. от 17.30 часа
Протокол № 3 от заседание на Обществения съвет, проведен на  12.01.2023 г. 
Покана за заседание на Обществения съвет на  12.01.2023 г. от 17.30 часа
Протокол № 2 от заседание на Обществения съвет, проведен на  12.10.2022 г. 
Покана за заседание на Обществения съвет на  12.10.2022 г. от 17.30 часа
Протокол № 1 от заседание на Обществения съвет, проведен на  26.09.2022 г. 
Учредителен протокол на Обществения съвет от 26.09.2022 г.
Протокол № 6 от заседание на Обществения съвет, проведен на  12.09.2022 г. 
Покана за заседание на Обществения съвет на  12.09.2022 г. от 17.30 часа
Отчет за работата  на Обществения съвет при Средно езиково училище „Св. Паисий Хилендарски“ за учебната 2021/2022 година
Протокол № 5 от заседание на Обществения съвет проведен на  05.07.2022 г. 
Покана за заседание на Обществения съвет на  05.07.2022 г. от 17.30 часа
Протокол № 4 от заседание на Обществения съвет проведен на  15.04.2022 г. 
Покана за заседание на Обществения съвет на  15.04.2022 г. от 17.30 часа
Протокол № 3 от заседание на Обществения съвет проведен на  22.03.2022 г. 
Покана за заседание на Обществения съвет на  22.03.2022 г. от 17.30 часа
Протокол № 2 от заседание на Обществения съвет проведен на  12.01.2022 г. 
Покана за заседание на Обществения съвет на  12.01.2022 г. от 17.30 часа
Протокол № 1 от заседание на Обществения съвет проведен на  08.10.2021 г. 
Отчет за работата на Обществения съвет за учебната 2020/2021 година
Покана за заседание на Обществения съвет на  08.10.2021 г. от 17.30 часа
Протокол №5 от заседание на Обществения съвет проведен на  06.07.2021 г. 
Покана за заседание на Обществения съвет на  06.07.2021 г. от 18.00 часа
Протокол №4 от заседание на Обществения съвет проведен на  14.04.2021 г. 
Покана за заседание на Обществения съвет на  14.04.2021 г. от 17.30 часа
Протокол №3 от заседание на Обществения съвет проведен на  19.03.2021 г. 
Покана за заседание на Обществения съвет на  19.03.2021 г. от 17.30 часа
Протокол №2 от заседание на Обществения съвет проведен на  12.01.2021 г. 
Покана за заседание на Обществения съвет на  12.01.2021 г. от 17.30 часа
Отчет за работата на Обществения съвет за учебната 2019/2020 година
Протокол №1 от заседание на Обществения съвет проведен на  07.10.2020 г. 
Покана за заседание на Обществения съвет на  07.10.2020 г. от 17.30 часа
Протокол №7 на Обществения съвет от 11.09.2020 г.
Покана за заседание на Обществения съвет на  11.09.2020 г.
Протокол №6 на Обществения съвет от 07.07.2020 г.
Покана за заседание на Обществения съвет на  07.07.2020 г.
Протокол №5 на Обществения съвет от 09.04.2020 г.
Покана за заседание на Обществения съвет на  09.04.2020 г.
Протокол №4 на Обществения съвет от 19.01.2020 г.
Покана за заседание на Обществения съвет на  19.03.2020 г. от 17.30 часа
Протокол №3 на Обществения съвет от 10.01.2020 г.
Покана за заседание на Обществения съвет на  10.01.2020 г. от 17.30 часа
Отчет  за работата на Обществения съвет за учебната 2018/2019 година
Протокол №2 на Обществения съвет от 03.10.2019 г.
Заповед  за учредяване на Обществен съвет
Покана за заседание на Обществения съвет на  03.10.2019 г. от 17.30 часа
Учредителен протокол на  Обществения съвет от 18.09.2019 г.
Протокол №6 на Обществения съвет от 04.07.2019 г.
Покана за заседание на Обществения съвет на 04.07.2019 г.
Протокол №5 на Обществения съвет от 15.05.2019 г.
Протокол №4 на Обществения съвет от 09.04.2019 г.
Покана за заседание на Обществения съвет на 09.04.2019 г.
Протокол №3 на Обществения съвет от 14.03.2019 г.
Покана за заседание на Обществения съвет на 14.03.2019 г.
Протокол №2 на Обществения съвет от 09.01.2019 г.
Покана за заседание на Обществения съвет на 09.01.2019 г.
Отчет за работата на Обществения съвет при СУ „Св. Паисий Хилендарски“ за учебната 2017/2018 година
Протокол №1 на Обществения съвет от 10.10.2018 г.
Покана за заседание на Обществения съвет на 10.10.2018 г.
Протокол №6 на Обществения съвет от 25.07.2018 г.
Покана за заседание на Обществения съвет на 25.07.2018 г.
Протокол №5 на Обществения съвет от 03.07.2018 г.
Покана за заседание на Обществения съвет на 03.07.2018 г.
Протокол №4 на Обществения съвет от 12.04.2018 г.
Покана за заседание наОбществения съвет на 12.04.2018 г.
Протокол №3 на Обществения съвет от 22.02.2018 г.
Покана за заседание на Обществения съвет на 22 февруари 2018 г.
Протокол №2 на Обществения съвет от 11.01.2018 г.
Покана за заседание на Обществения съвет на 11 януари 2018 г.
Протокол №1 на Обществения съвет от 10.10.2017 г.
Покана за заседание на Обществения съвет на 10 октомври 2017 г.
Протокол №10 на Обществения съвет
Покана за заседание на Обществения съвет на 1 септември 2017 г.
Протокол №9 на Обществения съвет
Покана за заседание на Обществения съвет на 5 юли 2017 г. от 17.30 часа
Протокол №8 на Обществения съвет
Покана за заседание на Обществения съвет на 05 април 2017 година от 17.30 часа
Протокол №7 на Обществения съвет
Покана за заседание на Обществен съвет на 28 март 2017 година от 17.30 часа
Протокол №6 на Обществения съвет
ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТПРИ СУ „СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“, ДУПНИЦАУВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,На 15 март 2017 г. (сряда) от 17,30 ч. в СУ „Св. Паисий Хилендарски“, град Дупница ще се проведе заседание на Обществен съвет  при следния                          ДНЕВЕН РЕД:                                                      

 1. Съгласуване на учебници за учебната 2017/2018 година за І и V клас

 

Присъствието Ви е наложително!

Протокол №5 на Обществения съвет
ДО ЧЛЕНОВЕТЕНА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ КЪМ СУ „СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“, ГР. ДУПНИЦА  П О К А Н А На 22 февруари 2017 г. (сряда) от 17,30 ч. ще се проведе редовно заседание на Обществен съвет при СУ “Св. Паисий Хилендарски” – град Дупница при следния                          Д Н Е В Е Н   Р Е Д:                                                        

 1. Приемане на учебен план и критерии за класиране за ученици, които през учебната 2017/2018 година ще бъдат в І клас

Докладва: В. Инкьова

 

 1. Приемане на учебен план за учениците, които през учебната 2017/2018 година ще бъдат в V клас

Докладва: В. Инкьова

 

ЕВГЕНИЯ ГЕРГОВА

Председател

Протокол №4 на Обществения съвет
ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ „УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО“ПРИ СУ „СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“, ДУПНИЦАУВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,На 11 януари 2017 г. (сряда) от 17,30 ч. в СУ „Св. Паисий Хилендарски“, град Дупница ще се проведе заседание на Обществен съвет и на Сдружение „Училищно настоятелство“ при следнияДНЕВЕН РЕД:1.      Отчет на бюджет 20162.      Съгласуване на предложение за държавен план-прием за учебната 2017/2018 годинаПрисъствието Ви е наложително!                          С уважение,ВИОЛЕТА ИНКЬОВАДиректор на СУ „Св. Паисий Хилендарски“, град Дупница
Протокол №3 на Обществения съвет
Протокол №2 на Обществения съвет
Протокол №1 на Обществения съвет
Учредителен протокол на Обществения съвет
Съобщение за учредяване на Обществен съвет

Приятели

 • https://sites.google.com/site/ouvapcarov/
 • https://www.ouevlogigeorgiev.com
 • https://www.dupnitsa.bg
 • http://gallery.dupnitsa.bg