• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Youtube
Име Длъжност
1 Анелия Йорданова Директор, учител по български език и литература
2 Георги  Янев Заместник-директор по учебната дейност, учител по информатика и инф. технологии
3 Тинка Кальонска Заместник- директор  АСД и учител по компютърно моделиране
4 Виолета Стойкова Психолог
5 Младенка Гиргинова Главен счетоводител
6 Димитрина Чечева Старши учител; подготвителна група
 7 Сийка Тасева Старши учител І – ІV клас; класен ръководител на І а клас
 8 Зоя Спасова Старши учител І – ІV клас; класен ръководител на І б  клас
 9 Ваня Томова Старши учител І – ІV клас; класен ръководител на І в клас
 10 д-р Валентин Вергилов Старши учител І – ІV клас; класен ръководител на І г клас
11 Катя Андонова Старши учител І – ІV клас; класен ръководител на ІI а клас
12 Диана Стоилова Старши учител І – ІV клас; класен ръководител на ІI б клас
13 Виктория Лалева Старши учител І – ІV клас; класен ръководител на ІI в клас
14 Елена Янкова Старши учител І – ІV клас; класен ръководител на ІI г клас
15 Елисавета Данчева Старши учител І – ІV клас; класен ръководител на ІІI а клас
16 Валентина Богатинова Старши учител І – ІV клас;  класен ръководител на ІIІ б клас
17 Велка Кодузова Старши учител І – ІV клас;  класен ръководител на ІІI в клас
18 Ели Стоичкова Старши учител І – ІV клас; класен ръководител на ІІI г клас
19 Емилия Мирчева Старши учител І – ІV клас; класен ръководител на ІV а клас
20 Вася Узунова Старши учител І – ІV клас; класен ръководител на ІV б клас
21 Катя Паунова Старши учител І – ІV клас; класен ръководител на ІV в клас
22 Янка Мицова Старши учител І – ІV клас по английски език
23 Десислава Куйова Главен учител – български език и литература; класен ръководител на VІI в клас
24 Надя Райкова Учител – български език и литература и история; класен ръководител на V б клас
25 Елена Бачева Старши учител – български език и литература; класен ръководител на VI б клас
26 Людмила Темелакиева Старши  – български език и литература; немски език; класен ръководител на VIII a клас
27 Славчо Бонев Старши учител – български език и литература
28 Мария Маркова Старши учител  – английски език; класен ръководител на VII г клас
29 Радка Славева Старши учител  – английски език; класен ръководител на VII б клас
30 Юлиана Иванова Старши учител  – английски език
31 Даниела Андонова Старши учител  – английски език и история и цивилизация; класен ръководител на ХII а клас
32 Златинка Джаджарова Старши учител  – английски език; класен ръководител на IX а клас
33 Стефани Кирилова Учител – испански език; класен ръководител на VI а клас
34 Ноелиа Гаспар Рохас Учител  – испански език – от Кралство Испания
35 Радослава Йорданова Учител  – испански език
35а Лилия Костадинова Учител  – испански език
36 Даяна Николова Учител  – испански език; класен ръководител на VIII б клас
36а Наташа Тодорова Учител  – испански език
37 Екатерина Грибанова Учител  – руски език; музика
38 Михаил Андрамонов Учител  – руски език
39 Димитринка Бонева Старши учител  – математика, инф. технологии, класен ръководител на VII а клас
 40 Сашка Минева Старши учител  – математика; класен ръководител на V г клас
 41 Геновева Ризова Старши учител по математика и информационни технологии, класен ръководител на IХ б клас
42 Екатерина Петрова Старши учител  – математика, класен ръководител на XI б клас
43 Анелия Мицова  Учител по математика и физика; класен ръководител на VI в клас
44 Ани Вакъвчиева Старши учител – инф. технологии
45 Даниела Петрова Главен учител – инф. технологии, класен ръководител на XI а клас
46 Десислава Кастелова Учител-  история, философия и гражданско образование 
47 Маргарита Сапунджиева Главен учител  – география, история; класен ръководител на ХII б клас
48 Емилия Новачка- Гиргинова Старши учител  –география; класен ръководител на V в  клас
49 Красимира Велинова Старши учител  – география, история
50 Валя Шукадарова Старши учител  – философски цикъл
51 Лилия Рангелова Учител –  биология, химия; класен ръководител на X а клас
52 Габриела Златанчева Учител  –  биология, човекът и природата
52а Лиляна Стоименова Учител  –  биология, човекът и природата
53 Елена Масленкова Учител  – математика и физика; класен ръководител на  VI г клас
54 Донка Тодорова Старши учител   – химия, испански език
55 Илияна Велинова Старши учител  – музика
56 Николина Панова Учител  – изобразително изкуство
57 Весела Билярска Старши учител  –  технологии и предприемачество
58 Йордан Гиргинов Учител  – физическо възпитание и спорт; класен ръководител на V a клас
59 Павлина Кишкина Учител  – физическо възпитание и спорт; класен ръководител на X б клас
60 Иван Лесов  Учител  – физическо възпитание и спорт
61 Йорданка Янкова Старши учител гимназиален етап – физическо възпитание и спорт
62 Мариела Данаилова Логопед
63 Силвия Кавданска  Старши учител, ресурсен 
64 Стефка Стоянова  Учител целодневна организация- І  а клас
65 Елисавета Шалдупова Старши учител целодневна организация- І  б клас
66 Василена Иванова Учител целодневна организация- І  в клас
67 Делка Eвтимова Учител целодневна организация- І  г клас
68 Любима Ранова Старши учител целодневна организация- ІI  а клас
69 Елеонора Георгиева Учител  целодневна организация – ІI б клас
70 Моника Костадинова Старши учител целодневна организация –  ІI в клас
71 Жанет Крумова Старши учител целодневна организация – ІI г клас
72 Десислава Бонева  Учител целодневна организация – ІII а клас
73 Анелия Бешева Старши целодневна организация – ІII б клас
73 Камелия Костова Учител целодневна организация- ІII в клас
74 Даниела Николова Старши учител целодневна организация- ІII г клас
75 Даниела Никова Старши учител целодневна организация – ІV а клас
 76 Камелия Стоилова Старши учител  целодневна организация – ІV б клас
77 Елка Коцева Учител  целодневна организация – ІV в клас
78 Мария Пенкова Учител  целодневна организация – V клас
78а Лилия Алексиева Учител  целодневна организация – V клас
79 Мария Гиздова Старши учител  целодневна организация – V клас
80 Мариана Бояджиева Старши учител целодневна организация – VII клас
81 Татяна Стамболийска Учител  целодневна организация – V клас
82 Анелия Кирилова Старши учител  целодневна организация – VI клас
83 Мирослава Йочева Старши учител целодневна организация – VI клас
84 Камен Соколов Учител  целодневна организация – VII клас / учител по английски език
85 Веселина Милтанова Старши учител  целодневна организация – VI клас
86 Калина Каимска ЗАС
 87 Таня Ефремова Библиотекар
 88 Стоименка Бельова Домакин
89 Кирил Минтов Електротехник
 90 Петър Георгиев Огняр
 91 Петър Димитров Работник подръжка
 92 Димитринка Иванова Хигиенист
 93 Силвия Димитрова Хигиенист
 94 Йорданка Стойнева Хигиенист
 95 Елка Рударска Хигиенист
 96 Вероника Станоева Хигиенист
 97 Димитринка Накова Хигиенист
 98 Мариана Петрова Хигиенист
 99 Йорданка Пеянска Хигиенист
100 Мариана Магдина Хигиенист
100a Йорданка Антова Хигиенист
101 Роза Палакарска Хигиенист
102 Виолета Янакиева Портиер
 103 Иван Иванов Шофьор на училищен автобус
 104 Веселин Иванов Шофьор на училищен автобус
 105 Венета Стоилкова Медицинска сестра
 106 Антоанета Петрова Медицинска сестра

 

Приятели

  • https://sites.google.com/site/ouvapcarov/
  • https://www.ouevlogigeorgiev.com
  • https://www.dupnitsa.bg
  • http://gallery.dupnitsa.bg