• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Youtube
Име Длъжност
1 Виолета Инкьова Директор, учител по руски език
2 Георги  Янев Заместник-директор по учебната дейност, учител по информатика и инф. технологии
3 Анелия Йорданова Заместник-директор по учебната дейност, учител по български език и литература
4 Тинка Кальонска Заместник- директор по АСД
5 Виолета Стойкова Психолог
6 Младенка Гиргинова Главен счетоводител
7 Димитрина Чечева  Учител; подготвителна група
8 Елисавета Данчева Старши учител І – ІV клас; класен ръководител на І а клас
9 Десислава Бонева  Учител І – ІV клас;  І а клас
 10 Румяна Петрова Старши учител І – ІV клас; класен ръководител на І б клас
11 Анелия Бешева Старши учител І – ІV клас;  І б клас
12 Велка Кодузова Старши учител І – ІV клас; класен ръководител на І в клас
13 Виолета Янакиева Старши учител І – ІV клас; І в клас
14 Ели Стоичкова Старши учител І – ІV клас; класен ръководител на І г клас
15 Даниела Николова Старши учител І – ІV клас; класен ръководител на  І г клас
16 Емилия Мирчева Старши учител І – ІV клас; класен ръководител на ІІ а клас
17 Даниела Никова Старши учител І – ІV клас; класен ръководител на ІІ а клас
18 Виктория Георгиева Старши учител І – ІV клас; класен ръководител на  ІІ б клас
19 Камелия Стоилова Старши учител І – ІV клас; класен ръководител на  ІІ б клас
20 Катя Паунова Старши учител І – ІV клас; класен ръководител на  ІІ в клас
21 Елка Коцева Старши учител І – ІV клас; класен ръководител на  ІІ в клас
22 Зоя Спасова Старши учител І – ІV клас; класен ръководител на ІII а клас
23 Сийка Тасева Старши учител І – ІV клас; класен ръководител на ІII б клас
24 Ваня Томова Старши учител І – ІV клас; класен ръководител на ІII в клас
 25 д-р Валентин Вергилов Старши учител І – ІV клас; класен ръководител на ІII г клас
 26 Диана Стоилова Старши учител І – ІV клас; класен ръководител на ІV а  клас
 27 Катя Андонова Старши учител І – ІV клас; класен ръководител на ІV б клас
 28 Виктория Лалева Старши учител І – ІV клас; класен ръководител на ІV в клас
 29 Елена Янкова Старши учител І – ІV клас; класен ръководител на ІV г клас
30 Янка Мицова Старши учител І – ІV клас по английски език
31 Десислава Куйова Главен учител прогимназиален етап – български език и литература; класен ръководител на VІ в клас
32 Анелия Лазарова Учител прогимназиален етап – български език и литература
33 Елена Бачева Старши учител прогимназиален етап – български език и литература; класен ръководител на VІІ д клас
34 Радослава Терзийска  Учител прогимназиален етап – български език и литература; класен ръководител на VІІ г клас
35 Славчо Бонев Старши учител гимназиален етап – български език и литература; класен ръководител на ХІI а клас
 36 Людмила Темелакиева Старши учител гимназиален етап – български език и литература; немски език; класен ръководител на ХI б клас
 37 Мария Маркова Старши учител прогимназиален етап – английски език; класен ръководител на V г клас
38 Радка Славева Старши учител в прогимназиален етап – английски език; класен ръководител на V б клас
39 Катя Новакова Учител гимназиален етап – английски език; класен ръководител на ХI а клас
40 Даниела Андонова Старши учител гимназиален етап – английски език; класен ръководител на Х а клас
41 Златинка Джаджарова Старши учител гимназиален етап – английски език
42 Вася Конде Старши учител гимназиален етап – испански език
43 Ноелиа Марокин Оргис Учител гимназиален етап – испански език – от Кралство Испания
44 Наташа Тодорова Главен учител гимназиален етап – испански език
45 Михаил Андромонов Учител прогимназиален етап – руски език
46 Екатерина Грибанова Учител прогимназиален етап – руски език; музика
47 Димитринка Бонева Старши учител прогимназиален етап – математика, инф. технологии, класен ръководител на V а клас
 48 Сашка Минева Старши учител прогимназиален етап – математика; класен ръководител на VI б клас
 49 Анета Трайкова Старши учител гимназиален етап – математика, класен ръководител на VІІ в клас
 50 Райна Дякова Старши учител гимназиален етап – математика, класен ръководител на IX б клас
51 Ета Захариева Главен учител гимназиален етап – математика, информатика и инф. технологии; класен ръководител на ХІI б клас
52 Ани Вакъвчиева Старши учител прогимназиален етап – инф. технологии, класен ръководител на VI а клас
53 Даниела Петрова Главен учител прогимназиален етап – инф. технологии, класен ръководител на IX а клас
54 Десислава Кастелова Учител прогимназиален етап – история,философия; класен ръководител на VI в клас
55 Маргарита Сапунджиева Главен учител прогимназиален етап – география, история; класен ръководител на Х б клас
56 Емилия Новачка- Гиргинова Старши учител прогимназиален етап –география; класен ръководител на VI д клас
57 Красимира Велинова Старши учител гимназиален етап – география, история
58 Валя Шукадарова Старши учител гимназиален етап – философски цикъл
 59 Лилия Рангелова Учител гимназиален етап –  биология, химия; класен ръководител на VIII а клас
60 Габриела Златанчева Учител прогимназиален етап –  биология, човекът и природата
61 Елена Масленкова Учител гимназиален етап – математика и физика; класен ръководител на  VІ а клас
62 Донка Тодорова Старши учител  гимназиален етап – химия, испански език
63 Илияна Велинова Старши учител прогимназиален етап – музика
64 Николина Панова Учител прогимназиален етап – изобразително изкуство
65 Валентина Богатинова Старши учител прогимназиален етап –  технологии и предприемачество; класен ръководител на  VІI б клас
66 Весела Билярска Старши учител прогимназиален етап –  технологии и предприемачество
67 Йордан Гиргинов Учител прогимназиален етап – физическо възпитание и спорт; класен ръководител на VI г клас
68 Павлина Кишкина Учител прогимназиален етап – физическо възпитание и спорт; класен ръководител на VIII б клас
69 Иван Лесов  Учител прогимназиален етап – физическо възпитание и спорт
70 Йорданка Янкова Старши учител гимназиален етап – физическо възпитание и спорт
71 Мариела Данаилова Логопед
72 Силвия Кавданска Ресурсен учител
73 Елисавета Шалдупова  Учител целодневна организация – ІІI а клас
 74 Стефка Стоянова Старши учител  целодневна организация – ІІI б клас
 75 Василена Иванова Учител  целодневна организация – ІІI в клас
76 Делка Евтимова Учител  целодневна организация – ІІI г клас
77 Елеонора Георгиева Учител  целодневна организация – ІV а клас
78 Теменужка Димитрова Учител целодневна организация- ІV б клас
79 Моника Костадинова Старшипучител целодневна организация –  ІV в клас
80 Жанет Крумова Старши учител целодневна организация – ІV г клас
81 Мариана Бояджиева Старши учител  целодневна организация – V клас
82 Камелия Зашева Учител  целодневна организация – V  клас
83 Станислава Георгиева Учител  целодневна организация – V клас
84 Анелия Кирилова Старши учител  целодневна организация – VI клас
 85 Мирослава Йочева Учител  целодневна организация – VI клас
 86 Камен Соколов Учител  целодневна организация – VI клас
87 Веселина Милтенова Учител целодневна организация – VІІ клас
88 Анелия Мицова Учител целодневна организация – VІІ клас
 89 Калина Каимска ЗАС
 90 Таня Ефремова Библиотекар
 91 Стоименка Бельова Домакин
 92 Кирил Минтов Електротехник
 93 Петър Георгиев Огняр
 94 Петър Димитров Работник подръжка
 95 Димитринка Иванова Хигиенист
 96 Силвия Димитрова Хигиенист
 97 Йорданка Стойнева Хигиенист
 98 Елка Рударска Хигиенист
 99 Вероника Станоева Хигиенист
 100 Димитринка Накова Хигиенист
 101 Мариана Петрова Хигиенист
 102 Йорданка Пеянска Хигиенист
103 Мариана Магдина Хигиенист
104 Роза Палакарска Хигиенист
105 Любомир Христов Портиер
 106 Иван Иванов Шофьор на училищен автобус
 107 Веселин Иванов Шофьор на училищен автобус
 108 Юлия Христова Медицинска сестра
 109 Антоанета Петрова Медицинска сестра
 110 Елизавета Христова Медиатор

 

Приятели

  • https://sites.google.com/site/ouvapcarov/
  • https://www.ouevlogigeorgiev.com
  • https://www.dupnitsa.bg
  • http://gallery.dupnitsa.bg