• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Youtube
Име Длъжност
1 Анелия Йорданова Директор, учител по български език и литература
2 Георги  Янев Заместник-директор по учебната дейност, учител по информатика и инф. технологии
3 Тинка Кальонска Заместник- директор  АСД и учител по компютърно моделиране
4 Виолета Стойкова Психолог
5 Младенка Гиргинова Главен счетоводител
6 Димитрина Чечева  Учител; подготвителна група
 7 Катя Андонова Старши учител І – ІV клас; класен ръководител на І а клас
 8 Диана Стоилова Старши учител І – ІV клас; класен ръководител на І б  клас
 9 Виктория Лалева Старши учител І – ІV клас; класен ръководител на І в клас
 10 Елена Янкова Старши учител І – ІV клас; класен ръководител на І г клас
11 Елисавета Данчева Старши учител І – ІV клас; класен ръководител на ІI а клас
12 Валентина Богатинова Старши учител І – ІV клас; класен ръководител на ІI б клас
13 Велка Кодузова Старши учител І – ІV клас; класен ръководител на ІI в клас
14 Ели Стоичкова Старши учител І – ІV клас; класен ръководител на ІI г клас
15 Емилия Мирчева Старши учител І – ІV клас; класен ръководител на ІІI а клас
16 Даниела Никова Старши учител І – ІV клас;  ІIІ а клас
17 Камелия Стоилова Старши учител І – ІV клас;  ІІI б клас
18 Вася Узунова Учител І – ІV клас;   класен ръководител на  ІІI б клас
19 Катя Паунова Старши учител І – ІV клас; класен ръководител на  ІІI в клас
20 Елка Коцева Старши учител І – ІV клас;  ІІI в клас
21 Зоя Спасова Старши учител І – ІV клас; класен ръководител на ІV а клас
22 Сийка Тасева Старши учител І – ІV клас; класен ръководител на ІV б клас
23 Ваня Томова Старши учител І – ІV клас; класен ръководител на ІV в клас
24 д-р Валентин Вергилов Старши учител І – ІV клас; класен ръководител на ІV г клас
25 Янка Мицова Старши учител І – ІV клас по английски език
26 Десислава Куйова Главен учител – български език и литература; класен ръководител на VІ в клас
27 Надя Райкова Учител – български език и литература и история
28 Елена Бачева Старши учител – български език и литература; класен ръководител на V б клас
29 Радослава Терзийска  Учител – български език и литература и испански език; класен ръководител на V а клас
30 Славчо Бонев Старши учител – български език и литература
31 Людмила Темелакиева Старши  – български език и литература; немски език; класен ръководител на ХII б клас
32 Мария Маркова Старши учител  – английски език; класен ръководител на VI г клас
33 Радка Славева Старши учител  – английски език; класен ръководител на VI б клас
34 Юлиана Иванова Старши учител  – английски език; класен ръководител на ХII а клас
35 Даниела Андонова Старши учител  – английски език и история и цивилизация; класен ръководител на ХI а клас
36 Златинка Джаджарова Старши учител  – английски език; класен ръководител на VIII а клас
37 Костадин Костов Учител – испански език
38 Ноелиа Марокин Оргис Учител  – испански език – от Кралство Испания
39 Даяна Николова Учител  – испански език
40 Михаил Андромонов Учител  – руски език
41 Екатерина Грибанова Учител  – руски език; музика
42 Димитринка Бонева Старши учител  – математика, инф. технологии, класен ръководител на VI а клас
 43 Сашка Минева Старши учител  – математика; класен ръководител на VII б клас
 44 Геновева Ризова Старши учител по математика и информационни технологии, класен ръководител на VІІI б клас
45 Екатерина Петрова Старши учител  – математика, класен ръководител на X б клас
46 Анелия Мицова  Учител по математика и физика; класен ръководител на V в клас
47 Ани Вакъвчиева Старши учител – инф. технологии, класен ръководител на VII а клас
48 Даниела Петрова Главен учител – инф. технологии, класен ръководител на X а клас
49 Десислава Кастелова Учител-  история, философия и гражданско образование класен ръководител на VII в клас
50 Маргарита Сапунджиева Главен учител  – география, история; класен ръководител на ХI б клас
51 Емилия Новачка- Гиргинова Старши учител  –география; класен ръководител на VII д клас
52 Красимира Велинова Старши учител  – география, история
53 Валя Шукадарова Старши учител  – философски цикъл
54 Лилия Рангелова Учител –  биология, химия; класен ръководител на IX а клас
55 Габриела Златанчева Учител  –  биология, човекът и природата
56 Елена Масленкова Учител  – математика и физика; класен ръководител на  V г клас
57 Донка Тодорова Старши учител   – химия, испански език
58 Илияна Велинова Старши учител  – музика
59 Николина Панова Учител  – изобразително изкуство
60 Весела Билярска Старши учител  –  технологии и предприемачество
61 Йордан Гиргинов Учител  – физическо възпитание и спорт; класен ръководител на VII г клас
62 Павлина Кишкина Учител  – физическо възпитание и спорт; класен ръководител на IX б клас
63 Иван Лесов  Учител  – физическо възпитание и спорт
64 Йорданка Янкова Старши учител гимназиален етап – физическо възпитание и спорт
65 Мариела Данаилова Логопед
66 Силвия Кавданска Ресурсен учител
67 Любима Ранова Старши учител целодневна организация- І  а клас
68 Елеонора Георгиева Учител  целодневна организация – І б клас
69 Моника Костадинова Старши учител целодневна организация –  І в клас
70 Жанет Крумова Старши учител целодневна организация – І г клас
71 Десислава Бонева  Учител целодневна организация – ІI а клас
72 Анелия Бешева Старши целодневна организация – ІI б клас
73 Теменужка Димитрова Учител целодневна организация- ІI в клас
74 Даниела Николова Старши учител целодневна организация- ІI г клас
75 Елисавета Шалдупова Старши учител целодневна организация – ІV а клас
 76 Стефка Стоянова Старши учител  целодневна организация – ІV б клас
77 Василена Иванова Учител  целодневна организация – ІV в клас
78 Делка Евтимова Учител  целодневна организация – ІV г клас
79 Мариана Бояджиева Старши учител  целодневна организация – VI клас
80 Камелия Зашева Учител  целодневна организация – VI  клас
81 Станислава Георгиева Учител  целодневна организация – VI клас
82 Анелия Кирилова Старши учител  целодневна организация – V клас
83 Мирослава Йочева Учител  целодневна организация – V клас
84 Камен Соколов Учител  целодневна организация – VII клас / учител по английски език
85 Веселина Милтанова Старши учител  целодневна организация – V клас
86 Анелия Лазарова Учител целодневна организация – VІІ клас
87 Калина Каимска ЗАС
 88 Таня Ефремова Библиотекар
 89 Стоименка Бельова Домакин
 90 Кирил Минтов Електротехник
 91 Петър Георгиев Огняр
 92 Петър Димитров Работник подръжка
 93 Димитринка Иванова Хигиенист
 94 Силвия Димитрова Хигиенист
 95 Йорданка Стойнева Хигиенист
 96 Елка Рударска Хигиенист
 97 Вероника Станоева Хигиенист
 98 Димитринка Накова Хигиенист
 99 Мариана Петрова Хигиенист
 100 Йорданка Пеянска Хигиенист
101 Мариана Магдина Хигиенист
102 Роза Палакарска Хигиенист
103 Виолета Янакиева Портиер
 104 Иван Иванов Шофьор на училищен автобус
 105 Веселин Иванов Шофьор на училищен автобус
 106 Юлия Христова Медицинска сестра
 107 Антоанета Петрова Медицинска сестра
 108 Елизавета Христова Медиатор

 

Приятели

  • https://sites.google.com/site/ouvapcarov/
  • https://www.ouevlogigeorgiev.com
  • https://www.dupnitsa.bg
  • http://gallery.dupnitsa.bg