• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Youtube
НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 2023 Г. ПРОЦЕДУРА ПО КАНДИДАТСТВАНЕ В СРЕДНИТЕ УЧИЛИЩА
ГРАФИК за дейността на Областната комисия по приемане на ученици в VIII клас в неспециализираните училища на територията на област Кюстендил на места по държавен план-прием за учебната 2023/2024 година
Заявление за насочване и класиране в профилирани паралелки и в паралелки за професионално образование (Приложение №5 към чл. 96 ал.2, т.1)
Интруктаж за ученика и инструктаж за квесторите при провеждане на НВО в края на седми клас на учебната 2022/2023 г.
З А Я В Л Е Н И Е за полагане на изпити за проверка на способностите
З А П О В Е Д № РД09-5972/ 23.12.2022 г. във връзка с правилата за информационна сигурност при организацията, провеждането и оценяването на НВО през учебната 2022/2023 г.
З А П О В Е Д № РД09-4065/ 30.08.2022 г. във връзка с организирането и провеждането на НВО през учебната 2022/2023 г.

Приятели

  • https://sites.google.com/site/ouvapcarov/
  • https://www.ouevlogigeorgiev.com
  • https://www.dupnitsa.bg
  • http://gallery.dupnitsa.bg