• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Youtube
Ред и условия за запознаване на учениците и родителите им с оценените индивидуални писмени работи по български език и литература, по чужд език и по математика от НВО в края на X клас, проведено през месец юни 2022 година
НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ (НВО) – ПРЕЗЕНТАЦИЯ
МОДЕЛ НА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ (НВО) ПО МАТЕМАТИКА В X КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021 – 2022 ГОДИНА
МОДЕЛ НА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ (НВО) ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА В X КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021 – 2022 ГОДИНА
БЛАНКА ПО МАТЕМАТИКА  ЗА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ (НВО) В КРАЯ НА Х КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА
БЛАНКА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК  ЗА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ (НВО) В КРАЯ НА Х КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА
ИНСТРУКТАЖ ЗА УЧЕНИКА ЗА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ (НВО) В КРАЯ НА Х КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА
З А П О В Е Д № РД09-1805/ 31.08.2021 г. във връзка с организирането и провеждането на НВО през учебната 2021/2022 г.

 

Приятели

  • https://sites.google.com/site/ouvapcarov/
  • https://www.ouevlogigeorgiev.com
  • https://www.dupnitsa.bg
  • http://gallery.dupnitsa.bg