• RSS
 • Delicious
 • Digg
 • Facebook
 • Twitter
 • Linkedin
 • Youtube

           През учебната 2021/2022 работим по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“, Модул „Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки в профилираната подготовка“

       Създадохме природен център „(Р) еволюция“ и оборудвахме 3 кабинета – по биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда и физика и астрономия, за да бъде провеждано  обучение в изцяло технологична, лабораторна и иновативна среда. Новите технологии и създадената работна среда се използват, на заради пандемичната обстановка не бе възможно оптимално да се провеждат занятия в съответните кабинети, но се реализираха онлайн уроци с лабораторни опити.

       През цялата година учителите по природни науки повишават квалификацията си с фокус върху учебните планове и методите за обучение. Учителите изградиха компетенции, така че да могат да проектират изследователския подход в обучението, да разработват IBL сценарии и да ги въвеждат в ежедневната практика. Реализирани бяха:

 • изнесен урок по сценарий с добавена реалност на тема „Обучение сред природата – мит или не“ – в градската градина по БЗО и ХООС – Л. Рангелова и Г. Златанчева“;
 • участие в обмяна на опит и практически уъркшоп в ЕГ „Проф. Асен Златаров“, гр. Хасково – участници – Л. Рангелова и Ел. Масленкова и ученици от училището;
 • участие в конференции по физика по въпросите на STEM-обучението – 49 конференция в гр. Видин;
 • предстои 50-та национална конференция в гр. Варна – Ел. Масленкова и публикация на тема „Бинарните уроци“ в сборник с доклади; изработен макет от ученици на ТЕЦ „Бобов дол“ за топлинното замърсяване и парниковия ефект.
 • Създадоха се е се проведоха бинарни уроци: „Цвят, цветове и билки в литературата и биологията“ с 12 клас – А. Йорданова, Л. Рангелова; „Слънцето в народното творчество“ – БЕЛ и физика – Д. Куйова и Ел. Масленкова;
 • Сформирани са групи по занимания по интереси: „Експериментална химия“ – Д. Тодорова; „Природа и здраве“ – Г. Златанчева“; „Приложна астрономия“ – Ел. Масленкова;
 • Публикация на тема „Бинарните уроци“ в сборник с доклади от 49-тата национална конференция по физика;
 • Учениците ни са мотивирани да продължат да учат във висши учебни заведения, свързани с природните дисциплини – кандидатстват с БЗО и ХООС;
 • Развива се и се провокира интереса на учениците към технологичните професии –продължават образованието си в технически специалности в ТУ, както и в Медицински университет, София, Пловдив, Плевен.

Изпълнени са следните дейности съгласно Програмата:

 1. Ремонтни дейности – водопровод и канализация; подови настилки; реновиране на стени;
 2. Доставка на оборудване за кабинетите по БЗО, ХООС и Физика и астрономия;
 3. Създаване на „Креативен кът“ – изложба „Клетките“ пана; постери; дърво с отпадъчни материали
 4. Създаване на „Дигитален кът“, оборудван с компютърна техника и техника за визуализация, анимиране на макети, заснемане видео приказки и др.
 5. Популяризиране на дейностите от „Креативен“ и „Дигитален кът“ – изложби на вниманието на учениците в цялото училище;
 6. Експериментален парник – в кабинета по химия;
 7. Изградена дъждовна градина в „Креативен кът“ – в кабинета по химия;
 8. Химията около нас – лабораторни експерименти в „Креативен кът“ и визуализация в „Дигитален кът“
 9. Пътувам в космоса – изработени макети на небесни тела, космически кораби, совалки и др. и представянето им в дигитална среда – изложба на макети от Слънчевата система; табла
 10. Makerspace – креативното учебно пространство
 • Изработване на продукти от отпадъчни материали
 • Дърво от природни материали;
 • Батерийко – за рециклиране на батерии;
 • кошчета за разделно събиране;
 • участие в инициативата „Капачки за бъдеще“
 1. Изработена е книжка със здравословни рецепти за хранене;
 2. Предстои да се съберат материали от дейностите – изработване на филм и изработване на книжка с комикси, заснети филмчета, реализирани театрални постановки на екологична и/здравна тема.

Приятели

 • https://sites.google.com/site/ouvapcarov/
 • https://www.ouevlogigeorgiev.com
 • https://www.dupnitsa.bg
 • http://gallery.dupnitsa.bg