• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Youtube

     ИСТОРИЯ НА СЕУ „СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” – ДУПНИЦА

   Училището носи името на Паисий Хилендарски – българският народен будител и духовник. Неговата „История славяноболгарская” дори и днес, два века след създаването й продължава да говори живо и непосредствено на нашето време. От нея ние знаем, че не е достатъчно само да си роден в родината, за да се наречеш българин. Трябва да помним историята си, да се гордеем с нея. А историята на нашето училище започва от тъмните години на робството, през 1870 г. То тогава се нарича „училището в махалата „Мърджина” – махала, намираща се около централната част на града, бързо разрастваща се по това време. През 1906 г. се построява първата училищна сграда с 4 класни стаи. Дадено му е името „Отец Паисий”. През 1924 г. се построява втори етаж с още 4 класни стаи. В този вид, с достроените през 1954 г. физкултурен салон и 2 класни стаи, училището съществува до неотдавна. Нуждите на града ни растат, учениците вече не се побират в малкото здание. Първа копка на днешната сграда е направена през 1982 г. от г-жа Маргарита Панева – тогавашен директор. За четири години се издига внушителна, модерна сграда. Официалното откриване е през 1986 г., когато се обединяват две училища – ОУ „Отец Паисий” и Базово училище „Акад. Тодор Самодумов”. Обединяват се и традициите им. Името вече е ОУ „Паисий Хилендарски”. Бързо става елитно в града не само защото тук условията са най-добри, а и защото учителският колектив е квалифициран.

От учебната 1998/99 година е СОУ и осъществява прием с ранно чуждоезиково обучение от I клас и интензивно изучаване на чужд език с прием след завършен VII клас в профил „Чужди езици“.

   Училището работи по проекти, касаещи оборудване на кабинети по чужд език, свързани с новите технологии на чуждоезиковото обучение, финансирани от Кралство Испания и Корпус на мира на САЩ. За нуждите на обучението по испански език са преобразувани 3 класни стаи в компютърен езиков кабинет, зала мултимедиа и библиотека с испанска литература, която съдържа над 7000 тома. От 2001 г. училището е включено в Споразумение между МОН – България и Министерство на образованието, културата и спорта на Кралство Испания, което дава възможност на учениците, изучаващи интензивно испански език за явяване на изпити за получаване на международна диплома. Работата на учители-чужденци спомага за успехите на учениците, които завоюват челни места на олимпиадата по испански език и печелят и други награди, като учебни екскурзии в Испания и стипендии за изключителни постижения в областта на испанския език и цялостна работа в учебния процес. Обзаведени са и кабинети по английски език в резултат на два проекта, финансирани от Корпус на мира. През 2004 г. училището бе включено като база за изучаване на руски език в област Кюстендил в бюлетин, издаден от МОН – България, Посолство на Руската Федерация и Руския културно-информационен център в София. Квалификацията на учителите всяка година се повишава в курсове в страната и чужбина /Испания, Англия, Франция, Русия/. Учениците участват активно в спортния живот на града и в олимпиадите по всички предмети като печелят призови места на областно и национално ниво. Всички мероприятия, годишнини, концерти, са свързани с работата на вокалната група към училището с ръководител Н. Василиева. Продължава и се задълбочава сътрудничеството с Отдела по образование към Посолството на Испания както по отношение на обогатяване на материалната база, така и за повишаване на квалификацията на учителите и разширяване възможностите  на учениците за участие в различни международни конкурси и проекти.

   Училището работи по национални програми на МОН: „Ученически олимпиади и състезания“, „Без свободен час, „Квалификация“, Информационни и комуникационни технологии в системата на предучилищното и училищното образование”. Проектите по Оперативни програми, по които ралботи училището през годините са: „Включващо обучение“, „Подкерпа и равен достъп за личностно развитие“, „Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодвена организация на учебния процес“, Твоят час“.

   Удостоени с почетното отличие “Неофит Рилски” са 8 учители.

   През учебната 2017/2018 година в СУ „Св. Паисий Хилендарски” гр. Дупница се обучават 980 ученици, разпределени в 40 паралелки. 619 ученици от І до VІІ клас се занимават в 25 групи за целодневна организация на учебния процес. Учениците са обучавани от 89 учители. От тях 14 са с втора ПКС, 1 – с трета, 9 – с четвърта, 39 с пета ПКС. Непедагогическият персонал се състои от 20 служители.

   Гордост на СЕУ „Св. Паисий Хилендарски” са неговите ученици. От завършващите всяка година зрелостници около 99 % от тях са приети във висши учебни заведения в страната и в чужбина /Испания, Франция, Англия, САЩ, Германия/.

   През 2017 г.  СЕУ „Св. Паисий Хилендарски” бе удостоено със званието „Училище без насилие и стереотипи” заради интересните, вдъхновяващи и работещи инициативи, свързани с равнопоставеността на ученици, учители и родители в образователния процес, участие в глобалната инициатива на УНИЦЕФ „Най-големият урок в света“, в интерактивната игра „Промени света“ в рамките на европейската инициатива „World’s Best New Day”. В училището се проведоха мероприятия в Деня на розовата фланелка и  в Деня на търпението. Организиран бе училищен конкурс за родители и ученици „Ние творим заедно“. Множество са наградите в различни конкурси и състезания, свързани с толерантността и съхраняването на общочовешките ценности.

   Множество са спортните постижения и награди за учениците от СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“ – Републикански ученически игри финали: три четвърти места: бадминтон, тенис на маса и волейбол  и трето индивидуално място по тенис на маса за учебната 2016/2017 година.

   Ежегодно учениците ни участват на различни конкурси, състезания и олимпиади и печелят призови места. Интересуват се от историята и традициите, но и от бъдещето и новаторството. Вълнуват ги съвременните глобални промени,  европейска интеграция и развитието на страната ни в сфери като политиката и икономиката, ползите за гражданите, медиите, неправителствения сектор, образованието, науката и културата, както и ефектите от външната политика на ЕС. В края на учебната 2016/2017 година на тържествена церемония в Дома на Европа евродепутатът Мария Габриел връчи наградите на победителите в осмия национален ученически конкурс, посветен на 10-годишнината от членството на Българя в ЕС. В тазгодишното издание се включиха Дженни Беллиато и Даяна Николова, а наградата беше посещение на българския парламент.

   През учебната 2017/2018 година СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“, град Дупница е едно от 30-те училища, включени в Програмата за училища посланици на Европейския парламент.

   Младшите посланици на Европейския парламент представиха пред своите съученици в часовете на класа презентации под надслов: „Поглед към Европейския съюз“, посветени на предстоящото Председателство на Съвета на ЕС.

   В училището бе открит коридор „Европа“. Учениците изработиха 28 постера, на които са представени страните членки на ЕС. Постерите  съдържат информация за територията, населението, столицата и  формата на държавно управление. На всеки от тях може да се видят знамето, картата и снимки от най-хубавите, интересни и емблематични места в съответната държава. Идеята на младшите посланици е да представят страните членки на ЕС и да популяризират България – страна с огромното ѝ богатство на археологически и исторически паметници, с прекрасна природа, с вкусната храна, неповторими традиции и добри хора.

   Младшите посланици на ЕП отбелязаха Деня на Холокоста и 75-та годишнина от спасяването на българските евреи. Включиха се в пърформанс и мълчаливо изиграха сцени от еврейския геноцид. Разказаха, че паметта е за всички нас, защото Холокостът е травма за цялото човечество.

   Учениците ни участваха и в регионалното състезание в програмата „Евроскола“ на Европейския парламент, където се представиха достойно.

Приятели

  • https://sites.google.com/site/ouvapcarov/
  • https://www.ouevlogigeorgiev.com
  • https://www.dupnitsa.bg
  • http://gallery.dupnitsa.bg