• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Youtube

Ако всеки от нас осъзнае потенциала, който носи в себе си, светът наистина ще стане по-добър. Всички ние мечтаем за един по-добър свят, но трябва да дадем най-доброто от себе си и да растем, учим, играем, творим и спортуваме заедно!

Националната програма „Заедно в изкуството и в спорта“ е разработена в съответствие с приоритетна област 2 „Компетентности и таланти“ на Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 – 2030).

Заниманията с изкуства и спорт развиват ключови компетентности, необходими не само в образователния процес, но и в социален аспект. Творческите дейности, реализирани по програмата, допринасят за стимулиране талантите на учениците, за повишаване на тяхната мотивация, за развиване на личното творчество, на танцовото, музикалното и театралното изкуство в училище.

Днес, 18.12.2023 г., в СЕУ «Св. Паисий Хилендарски, град Дупница, се проведе публична изява на отборите по футбол и волейбол, от групите по Националната програма «Заедно в изкуствата ив спорта» от община Дупница. Учениците от всички училища бяха поздравени от група «Хип-хоп, тик-ток», след което наблюдаваха демонстрации по футбол и участваха в спортни турнири.

Учениците бяха радостни, че заедно са част спортните изяви и заедно могат  повече, заедно в изкуството и в спорта за един по-добър свят!

Приятели

  • https://sites.google.com/site/ouvapcarov/
  • https://www.ouevlogigeorgiev.com
  • https://www.dupnitsa.bg
  • http://gallery.dupnitsa.bg