• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Youtube

УЧЕБНА 2014/2015 ГОДИНА

ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ В ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ В НАЧАЛЕН ЕТАП

ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ В НАЧАЛЕН ЕТАП

ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ В НАЧАЛЕН ЕТАП

ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ В НАЧАЛЕН ЕТАП

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ “ ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО В СРЕДИЩНИТЕ УЧИЛИЩА ЧРЕЗ ВЪВЕЖДАНЕ НА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС“

УЧЕБНА 2013/2014 ГОДИНА

ОТЧЕТ ЗА УЧЕБНО ВЪЗПИТАТЕЛНАТА РАБОТА В ПИГ

ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ

ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ

РЕПОРТАЖ ЗА УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛНАТА РАБОТА В ПИГ
УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС В СОУ „СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ ГР. ДУПНИЦА

Проект „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“

отчет за работата на пиг през учебната 2012/2013 г.

РЕПОРТАЖ ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ В ПИГ І КЛАС

РЕПОРТАЖ ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ В ПИГ ІI КЛАС

РЕПОРТАЖ ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ В ПИГ IIІ КЛАС

РЕПОРТАЖ ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ В ПИГ ІV КЛАС

УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛНАТА РАБОТА В ПИГ V, VІ И VІІ КЛАС ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ И МАЙ

УЧЕБНА 2011/2012  ГОДИНА

  Проект „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“
  Заповед за изпълнение на проект „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“
  Учебна програма за целодневна организация на учебния ден
  Отчет за дейностите по проект за целодневна организация на учебния процес в средищните училища.
  График за часовете в полуинтернатните групи

Проект „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ – Занимания по интереси

Приятели

  • https://sites.google.com/site/ouvapcarov/
  • https://www.ouevlogigeorgiev.com
  • https://www.dupnitsa.bg
  • http://gallery.dupnitsa.bg